BEZPLATNÝ ODBORNÝ SEMINÁR

Program

Seminár sa uskutoční 15. 10. 2015 v dvoch obsahovo identických blokoch.
Preto si pri registrácii zvoľte blok, ktorý vám časovo viac vyhovuje.
 

Dopoludňajší blok 09.00 – 12.30 alebo popoludňajší blok  13.30 – 17.00   

 

Automatizované spracovanie nielen účtovných dokladov

 • Cesta a možnosti úspor pri prevode do elektronickej podoby
 • Zjednodušenie práce pri prepise faktúr do účtovných systémov
 • Možnosti spracovania faktúr v papierovej i elektronickej podobe
 • Jednoduché spracovanie a evidencia došlej pošty
 • Pravidlá digitalizácie účtovných dokladov

 

Riadenie dokumentov inak... elektronicky

 • Výhody elektronickej evidencie a schvaľovania dokumentov
 • Systém riadenia obehu dokumentov
 • Štandardizácia procesu schvaľovania účtovných dokladov pomocou elektronického systému riadenia obehu dokumentov
 • Elektronický archív ako nástroj ďalšieho zníženia nákladov na dohľadateľnosť a dokazovanie dokumentov

 

Ukážka nástrojov na vyťažovanie dokumentov a vyhľadávanie v systéme pre správu dokumentov (DMS)

 • Ako z „kopírky“ dostať dokumenty do DMS
 • Poloautomatizovaný vs. automatizovaný prístup spracovania faktúr

 

Ukážka spracovania dokladov v DMS – jednoduchý schvaľovací proces

 • Zobrazenie reportu faktúr po splatnosti
 • Notifikácia pri zdržaní v schvaľovacom procese (napr. strata skonta)
 • Fulltextové vyhľadávanie v obsahu dokumentov vs. klasické filtrovanie
 • Možnosti využitia mobilných zariadení pri schvaľovaní dokladov
 • Ukážka priameho prepojenia s informačným systémom

 

Diskusia, individuálne konzultácie, občerstvenie