KONICA MINOLTA BOLA UŽ PO DRUHÝKRÁT ZA SEBOU ZARADENÁ MEDZI 100 NAJLEPŠÍCH SVETOVÝCH INOVÁTOROV ROKU 2023 SPOLOČNOSŤOU CLARIVATE

| 23 februára 2023

Spoločnosť Konica Minolta, Inc. oznámila, že britská spoločnosť Clarivate Plc, ktorá poskytuje globálne informačné služby (Clarivate), zaradila Konica Minolta medzi 100 najlepších globálnych inovátorov pre rok 2023 (Top 100 Innovators), a to už druhý rok za sebou.


Pri zostavovaní tohto zoznamu spoločnosť Clarivate využívala vlastné údaje o duševnom vlastníctve a patentoch na identifikáciu spoločností a organizácií, ktoré splnili kvalifikačné kritériá, t. j. podali 500 alebo viac patentových prihlášok od roku 2000 a v priebehu posledných piatich rokov im bolo udelených 100 alebo viac patentov. Clarivate identifikovaných kandidátov následne vyhodnotila z hľadiska štyroch faktorov: vplyv, úspech, globalizácia a vzácnosť.
 
Spoločnosť Konica Minolta sa snaží maximálne využiť svoje nehmotné aktíva, vrátane ľudských zdrojov, zapojenia zákazníkov a vlastných technológií na riešenie sociálnych problémov, dosiahnutie udržateľného rastu podnikania a zvýšenie hodnoty spoločnosti prostredníctvom spolupráce so zákazníkmi.
 
Spoločnosť Konica Minolta si uvedomuje, že duševné vlastníctvo je súčasťou jej dôležitých nehmotných aktív a zdrojom jej schopnosti ponúkať hodnoty, a preto sa aj naďalej zaväzuje vytvárať nové hodnoty, ktoré prinášajú spoločnosti inovácie, rozvoj vysokokvalitného duševného vlastníctva a úsilie o spoluvytváranie so zákazníkmi, ktoré prispieva k riešeniu sociálnych otázok a urýchľuje rast podniku pokračovaním vhodných investícií.