Riešenie potrieb zákazníkov pomocou pokročilých zásad riadenia inovácií


Hľadáte podporu inovatívneho myslenia vo vašom podniku alebo na pracovisku? Preskúmajte ešte dnes európske Business Innovation Centre (BIC) a zapojte sa!

Business Innovation Center vytvára zákaznícky orientované riešenia zamerané na digitálnu a kultúrnu transformáciu, rast a vývoj vašej spoločnosti.

 

Konica Minolta sa ako organizácia so silnou kultúrou inovácií, ktorá sa neustále vyvíja, vždy venovala vývoju nových technológií a kreatívnych nápadov, ktoré poskytujú skutočnú zmenu miliónom ľudí.
 
Súčasťou globálnej stratégie spoločnosti Konica Minolta je viesť riadenie podnikateľských inovácií, na základe čoho založila obchodné inovačné centrá (BIC) v 5 hlavných regiónoch po celom svete s poslaním hlbšie pochopiť potreby svojich zákazníkov - a tým vytvoriť novú hodnotu a pozitívny vplyv na spoločnosť.
 
BIC sa usilujú o vyvinutie nového produktu, služby a rozvoj podnikania, počas celého životného cyklu od myšlienky až ku komercializácii, a podporujú globálnu zákaznícku základňu Konica Minolta - od malých podnikov až po nadnárodné organizácie - tým, že chápu, ako posuny na trhu neustále vytvárajú potrebu zmeny.
Tieto vznikajúce technológie a podnikové riešenia sa potom komercializujú a kombinujú s produktmi a službami na vytvorenie nových obchodných príležitostí.
 

O európskom BIC:

Business Innovation Center (BIC) Europe je vedúcou jednotkou v rámci Konica Minolta Europe, ktorá je zodpovedná za inovácie. Ako dôveryhodný partner BIC Europe inovuje so zákazníkmi, partnermi a akademickou obcou zameranou na vývoj nových a inovatívnych riešení.
 

Kontaktujte nás