Konica Minolta – Informácie

Opatrenia na zmiernenie vplyvu koronavírusu na dostupnosť produktov a služieb


AKTUALIZÁCIA (28. september 2020)
 
Všetky naše európske prevádzky zaviedli opatrenia, ktoré sú v súlade s miestnymi požiadavkami a smernicami, a na prvé miesto kladú bezpečnosť svojich zamestnancov, zákazníkov a partnerov.
 
Mnohí z nás ešte stále pracujú na diaľku. Tí, ktorí pracujú z kancelárie (v našom európskom ústredí v Langenhagene a vo všetkých nemeckých kanceláriách), si pripomínajú štandardné pravidlá (sociálny odstup, hygiena, ochrana úst a nosa, ak nie je možné dodržať vzdialenosť, vetranie miestností,...) prostredníctvom plagátov a videí na obrazovkách. Pred prvým návratom do kancelárie po úplnom uzatvorení museli absolvovať krátke školenie. Naše terénne služby u zákazníkov neustále vykonávame, samozrejme, v súlade s bezpečnostnými opatreniami, ako sú prekrytie úst a nosa a zabezpečenie sociálneho odstupu.
 
Vydali sme usmernenie, v ktorom uvádzame, že sa nemajú vykonávať návštevy kancelárií, ktoré nie sú potrebné a nemajú žiadnu priamu pridanú hodnotu pre zákazníka. Naši zamestnanci vyhodnocujú, či sú rokovanie alebo pracovná cesta skutočne nevyhnutné a či je možné ich uskutočniť virtuálne. Stretnutia so zákazníkmi a servisné návštevy sa, samozrejme, dejú podľa stanovených preventívnych opatrení. Rešpektujeme miestne cestovné varovania a vnímame ich ako súčasť našej povinnosti starostlivosti o zamestnancov.
 
Čo sa týka našej ponuky, spoločnosť Konica Minolta zabezpečuje, aby jej zákazníci mali k dispozícii infraštruktúru potrebnú pre zaistenie ich základných obchodných procesov odkiaľkoľvek, takže ich podnikanie naďalej funguje a ich zamestnanci naďalej pracujú v bezpečnom prostredí. Viac informácií nájdete tu: https://www.konicaminolta.eu/eu-en/it-services
 
Interná pracovná skupina pre koronavírus spoločnosti Konica Minolta pozorne sleduje situáciu a aktuálny vývoj nielen v Európe a je k dispozícii v prípade otázok: Spojte sa s nami prostredníctvom coronataskforce@konicaminolta.eu

 

AKTUALIZÁCIA (7. máj 2020): Prekonali sme nedostatok tonerov, výrobný a dodávateľský reťazec funguje opäť bez problémov

S touto aktualizáciou sa predchádzajúce statusy stávajú neplatnými.

Prevádzka v našich výrobných zariadeniach a skladoch v Číne sa obnovila na stabilizovanú úroveň výroby. Aj ostatné činnosti skupiny Konica Minolta a naše európske sklady sa vrátili do bežnej prevádzky, a preto budeme schopní plne uspokojiť nevybavené požiadavky našich klientov.

Aj naša továreň na výrobu tonerov vo Francúzsku v druhej polovici apríla opäť zvýšila produkciu a teraz je v prevádzke na tri zmeny, čím sa vrátila na svoju normálnu prevádzkovú úroveň. Dodávky tonerov z Japonska, ktorými sa mala vybaviť časť nevybavených objednávok kvôli zatvoreniu podniku vo Francúzsku, tiež dorazili v druhej polovici apríla, takže je možné znova plniť všetky požiadavky zákazníkov.

Čo sa týka dostupnosti našich služieb, od polovice mája obnovíme normálnu prevádzku. V súčasnosti máme viac ako 2 500 technikov v 35 krajinách Európy. Implementované služby na diaľku poskytli našim klientom rýchly prístup k podpore a teraz môžeme podľa potreby poskytnúť aj náš osobný servis na mieste.

Služby na diaľku samozrejme môžu zostať, pretože väčšina výrobkov Konica Minolta je navrhnutá ako zariadenia, platformy alebo aplikácie IOT, ktoré umožňujú vzdialené pripojenie. Akýkoľvek incident, ktorý sa vyskytne, sa dá vyriešiť na diaľku bez zásahu na mieste. Zamestnanec servisu vás môže navštíviť iba v prípade, že potrebujeme zabezpečiť pripojenie alebo vymeniť hardvér.

Odzrkadľuje to súčasnú situáciu. Ak sa na týchto okolnostiach čokoľvek zmení, budeme vás o tom okamžite informovať.

Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa vašej situácie, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Konica Minolta.

S pozdravom

Pracovná skupina spoločnosti Konica Minolta pre koronavírusovú krízu

 

AKTUALIZÁCIA (6. apríl 2020): Obmedzené dodávky tonerov v Európe

Nižšie uvedené prehlásenie je stále platné. Zároveň by sme Vás touto cestou radi informovali o momentálnej situácii v súvislosti s celoeurópskou dodávkou tonerov:

Z dôvodu dočasného uzatvorenia závodu na výrobu tonerov Konica Minolta vo Francúzsku nie je v našich silách garantovať dodávky tonerov na prevádzku tlačových systémov Konica Minolta v plnom rozsahu. Aj keď sa očakáva, že výroba bude obnovená 9. apríla 2020, potrvá ešte nejaký čas, kým sa výrobné kapacity a európske dodávky vrátia na obvyklú úroveň. Zatiaľ sme boli schopní kompenzovať nedostatok dodávok spôsobený uzatvorením závodu vo Francúzsku vďaka balíčku opatrení, ale, žiaľ, vieme, že tieto opatrenia nie sú postačujúce a že sme dosiahli limit našich možností.

V prípade otázok týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie kontaktujte Vášh oobchodného zástupcu spoločnosti Konica Minolta.

O aktuálnom stave Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.
 

Langenhagen, Nemecko, 16. marca 2020

Vážený klient,

ako Váš dôveryhodný obchodný partner by sme Vás chceli informovať o vplyvoch koronavírusu na naše dodávateľské schopnosti v oblasti výroby a služieb. 

Prevádzka v našich výrobných zariadeniach a skladoch v Číne sa postupne obnovuje na stabilizovanú úroveň výroby s cieľom postarať sa o nevybavené objednávky, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia týchto závodov a iných vplyvov súvisiacich s koronavírusom (napr. oneskorenia zo strany dodávateľov). Prevádzky skupiny Konica Minolta v iných krajinách ako Čína nám a našim európskym skladom umožnia v dohľadnej budúcnosti splniť určité požiadavky našich zákazníkov. Nemôžeme však vylúčiť, že sa vyskytnú oneskorenia a nedostatky (v závislosti od produktu alebo služby), napriek tomu, že vyvíjame veľké úsilie, aby bol vplyv na vaše obchodné činnosti čo najmenší. Prevádzkové činnosti a stanovené dátumy sa v nadchádzajúcich týždňoch môžu líšiť od bežného stavu a spôsobiť prerušenie v dôsledku nedostatku kapacít dodávok a logistiky, či nadchádzajúcich obmedzení týkajúcich sa prepravy a pracovných síl ovplyvnených dynamickým rozvojom koronavírusu.

Z tohto dôvodu neustále skúmame naše postupy pri zásobovaní a prideľovaní a snažíme sa čo najviac využiť zásoby v rámci globálnej organizácie spoločnosti Konica Minolta. Ak chcete lepšie porozumieť konkrétnej situácii vzťahujúcej sa na Vašu objednávku, obráťte sa na miestneho obchodného manažéra spoločnosti Konica Minolta, ktorý Vám odpovie na konkrétne otázky. 


Dostupnosť našich služieb do značnej miery závisí od vlastných terénnych servisných technikov spoločnosti Konica Minolta. V súčasnosti máme v 35 krajinách Európy viac než 2 500 technikov. Títo technici zabezpečujú údržbu produktov a vykonávanie služieb. Pretože sa naši pracovníci pohybujú od klienta ku klientovi, tento model poskytovania služieb v súčasnosti predstavuje potenciálne riziko pre našich klientov, ako aj pre našich zamestnancov. Z tohto dôvodu zavedieme v našom modeli poskytovania služieb zmeny tak, aby sme čo najviac využívali diaľkové služby: Pretože väčšina produktov spoločnosti Konica Minolta je navrhnutá ako zariadenia IoT, platformy alebo aplikácie, ktoré umožňujú vzdialené pripojenie, pripojíme Vaše zariadenie k serverovým systémom Konica Minolta. Takto budú Vaše produkty Konica Minolta môcť prijímať vzdialené služby. Všetky incidenty, ktoré sa vyskytnú, by sa mali riešiť na diaľku bez zásahu na mieste. Zamestnanec servisu Vás navštívi, iba ak potrebujeme zabezpečiť pripojenie alebo vymeniť hardvér.
 

Odporúčame všetkým zamestnancom (a pravidelne ich o tom informujeme), aby starostlivo sledovali svoje zdravie a sociálne prostredie a aby prijali preventívne opatrenia na minimalizáciu rizika infekcie, napr. zvýšené hygienické opatrenia, zrušenie účasti na väčších podujatiach, zmena porád na virtuálne porady, a pokiaľ je to možné, motivujeme ich, aby pracovali z domu. Cestovanie do rizikových regiónov alebo z týchto regiónov je zakázané. V prípade infekcie zamestnanca postupujeme v súlade s právnymi predpismi na ochranu pred infekciami a zaviedli sme opatrenia na čo najväčšiu minimalizáciu rizika infikovania ostatných ľudí (karanténa). V tomto prípade – rovnako ako pri iných ochoreniach alebo počas dovolenky – sa môžeme obrátiť na iných vyškolených servisných technikov, aby sme zmiernili vplyv na Vaše podnikanie.
 

Zriadili sme pracovnú skupinu pre koronavírus, ktorá úzko monitoruje situáciu a súčasný vývoj v Číne, Európe a v ostatných regiónoch a plánuje aj opatrenia na zabezpečenie dostupnosti systémov a služieb v budúcnosti. Okrem toho spoločnosť Konica Minolta vypracovala globálny plán kontinuity podnikania, ktorý zahŕňa pravidelné kontroly výroby, hodnotenie alternatívnych dodávateľov atď., na zabezpečenie hladkého chodu dodávateľského reťazca.
 
Ak sa na týchto okolnostiach niečo zmení, budeme Vás o tom okamžite informovať. Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa Vašej situácie, obráťte sa na miestneho obchodného manažéra spoločnosti Konica Minolta.
 

S úctou

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH