80 rokov v Konica Minolta!

 

Joerg si veľmi dobre pamätá svoje prvé dni v spoločnosti: „Svoju kariéru som začal ako obchodný zástupca v Konica v Mannheime. Prvá vec, ktorú som urobil, bola účasť na 4-týždňovom predajnom školení. To bolo zatiaľ najlepšie školenie a úprimne - zmenilo môj život. Školenie viedli dvaja vysoko profesionálni predajcovia - Matthias Bonse a Martin Böckelmann - a ja som si viac-menej okamžite uvedomil, že to, čo by som rád robil, je, aby som pracoval ako školiteľ Bez skúseností na obchodnom oddelení by však nebolo možné prejsť na oddelenie predaja. Preto som sa rozhodol najprv sa naučiť všetko o predaji a stať sa úspešným obchodným zástupcom. O jeden a pol roka neskôr sa splnil môj sen a ja som mal možnosť presunúť sa na oddelenie predaja.“ Teraz Joerg riadi celú akadémiu Konica Minolta, ktorá poskytuje najlepšiu prípravu interným kolegom a obchodným partnerom.

Markus pôsobil ako odborník na predajné školenia pre divíziu tlače predtým, ako začal vyvíjať a plánovať školenia pre najnovšiu technologickú inováciu spoločnosti Konica Minolta - Workplace Hub - spolu s cross-funkčnými tímami. Šťastní účastníci prispievajúci k celkovým úspechom spoločnosti - to je odpoveď Markusa na jeho definíciu úspechu a dodáva: „Môj tím a ja sme úspešní, ak naši účastníci majú veľký prínos zo školení a umožňujú im konať."

A čo výzvy? Pre Bernda, „najväčšou výzvou bolo naučiť sa pracovať v medzikultúrnom prostredí, pretože to bolo prvýkrát, čo som sa stretol nielen s nemeckými kolegami, ale aj s japonskými kolegami“. Neustála podpora kolegov, otvorenosť a tímový duch ho prinútili prekonať výzvy vo veľmi krátkom čase. „Bol som prekvapený láskavosťou, ústretovosťou, otvorenosťou a profesionalitou všetkých mojich kolegov z rôznych krajín,“ hovorí Bernd. S ohľadom na jeho 20-ročné skúsenosti s Konica Minolta dodáva: „Sú tu skvelí kolegovia, podpora od manažérov, fantastické produkty, ktoré Konica Minolta ponúka svojim zákazníkom, a pracovné prostredie, ktoré mi umožňuje využívať moje vedomosti, rozširovať ich a zaviesť myšlienky do praxe.“

Keď hovoríme o hodnotách, orientácia na zákazníkov je v spoločnosti Konica Minolta ozaj prežívanou a je v našej DNA. Ambíciou Wiebke je „vždy pomáhať a čo najviac podporovať“, pričom každý deň pracujeme s externými a internými účastníkmi, manažérmi a kolegami v rámci Training Administration.

Aké sú teda ingrediencie 20 rokov v spoločnosti Konica Minolta? Skvelí kolegovia, podpora od manažérov, fantastické produkty a služby, pracovné prostredie, ktoré ľuďom umožňuje využívať svoje vedomosti, prinášať nápady a uvádzať ich do praxe, a neustále sa meniace, náročné a inovatívne prostredie… aby naši kolegovia pracovali 20 rokov v spoločnosti Konica Minolta a…. omnoho viac :)

Jednou vetou, čo pre nich Konica Minolta znamená?

  • Bernd Scheibner: „Konica Minolta je skvelá spoločnosť, ktorá ponúka živé a bezpečné pracovisko, kde angažovaní zamestnanci vykonávajú svoju prácu. Som hrdý na to, že som súčasťou Konica Minolta.“
  • Wiebke Ostermeier: „Konica Minolta je pre mňa inovatívnou spoločnosťou s víziou a spoľahlivou spoločnosťou s konzistentnosťou.“
  • Joerg Libal: „Pracovisko, kde môžem prežívať svoju vášeň“
  • Markus Wagner: „Konica Minolta je pre mňa zamestnávateľom, ktorý mi za posledných 20 rokov poskytol všetky možnosti na rozvoj. Mám pocit stability a bezpečnosti a vždy mám výzvy, ktoré ma rozvíjajú.“