Registrácia

Zaregistrujte sa najneskôr týždeň vopred. Počet miest je limitovaný.

Vami uvedené osobné údaje budú spracované výhradne za účelom uskutočnenia registrácie na podujatie „Zjednoduš IT“ podľa našich Zásad ochrany osobných údajov.

Organizátor podujatia oznamuje, že v súvislosti s konaním podujatia môžu byť vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy zachycujúce účastníkov, ktoré môžu byť následne používané Organizátorom podujatia a jeho partnermi pre marketingové účely na obdobie 2 rokov od realizácie podujatia. Fotograf bude na podujatí viditeľne označený. Za vyhotovovanie a užívanie takýchto fotografií a audiovizuálnych záznamov neprislúcha účastníkom podujatia akákoľvek odmena a ani iná náhrada. Účasťou na podujatí udeľujete s vyššie uvedeným súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť. Pokiaľ si neželáte byť na akcii audio/vizuálne zachytený(á), oznámte to, prosím, organizátorom pri registrácii pri vstupe na podujatie. V takom prípade nebudete na záznamoch zachytený(á).

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať, účasť je bezplatná.

Ak chcete prísť spolu s kolegom, je potrebné vyplniť ďalšiu registráciu na jeho meno.

Ďakujeme.
Mám záujem o zasielanie informácií prostredníctvom:

o aktuálnych produktoch a službách spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktoré sa týkajú mojich osobných záujmov. Údaje budú spracované v súlade s Podmienkami používania.

Polia označené * sú povinné!