Registrácia

Na podujatie je potrebné vopred sa registrovať.

Cena seminára s ubytovaním: 60 € s DPH (50 € bez DPH).

V cene je zahrnuté ubytovanie v Hoteli Tenis****, občerstvenie, 2 x obed, večera, raňajky, dvojdňový seminár.

Registracia
Udeľujem súhlas
V prípade, že nezaškrtnete vyššie uvedený súhlas, Vami uvedené údaje budú spracované výhradne za účelom poskytnutia služieb (tu realizácia registrácie a organizácia podujatia) podľa našich Zásad ochrany osobných údajov
Organizátori podujatia oznamujú, že v súvislosti s konaním podujatia môžu byť vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy zachycujúce účastníkov, ktoré môžu byť následne používané Organizátormi akcie a jeho partnermi pre marketingové účely na obdobie 2 rokov od realizácie podujatia. Fotograf bude na podujatí viditeľne označený. Za vyhotovovanie a užívanie takýchto fotografií a audiovizuálnych záznamov neprislúcha účastníkom podujatia akákoľvek odmena a ani iná náhrada. Účasťou na podujatí udeľujete s vyššie uvedeným súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť. Pokiaľ si neželáte byť na akcii audio/vizuálne zachytený(á), oznámte to, prosím, organizátorom pri registrácii pri vstupe na podujatie. V takom prípade nebudete na záznamoch zachytený(á).
*tieto polia sú povinné