Zaregistrujte sa, prosím:

Registracia

Zúčastním sa v tomto termíne:

     6. 6. 2018 v čase 9:30 – 13:00    kapacita tohto bloku je už naplnená

     6. 6. 2018 v čase 13:30 – 17:00  kapacita tohto bloku je už naplnená
Termíny*
Mám záujem predovšetkým o:*
Mám záujem predovšetkým o:*
Používajte, prosím, diakritiku:
Súhlas
V prípade, že nezaškrtnete vyššie uvedený súhlas, Vami uvedené údaje budú spracované výhradne za účelom poskytnutia služieb (tu realizácia registrácie a organizácia podujatia) podľa našich Zásad ochrany osobných údajov
Organizátori podujatia oznamujú, že v súvislosti s konaním podujatia môžu byť vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy zachycujúce účastníkov, ktoré môžu byť následne používané Organizátormi akcie a jeho partnermi pre marketingové účely na obdobie 2 rokov od realizácie podujatia. Fotograf bude na podujatí viditeľne označený. Za vyhotovovanie a užívanie takýchto fotografií a audiovizuálnych záznamov neprislúcha účastníkom podujatia akákoľvek odmena a ani iná náhrada. Účasťou na podujatí udeľujete s vyššie uvedeným súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť. Pokiaľ si neželáte byť na akcii audio/vizuálne zachytený(á), oznámte to, prosím, organizátorom pri registrácii pri vstupe na podujatie. V takom prípade nebudete na záznamoch zachytený(á).
Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať, účasť je bezplatná.
Ak chcete prísť spolu s kolegom, je potrebné vyplniť ďalšiu registráciu na jeho meno.
Ďakujeme.
* tieto polia sú povinné