Softvérové riešenia

Na doplnenie komplexného produktového portfólia ponúka Konica Minolta výkonné softvérové nástroje pre zlepšenia práce zamestnancov v rôznych oblastiach pre rôzne firemné agendy. Týmto je možné bezproblémovo realizovať akékoľvek integrované riešenie pre všetky oblasti podnikania.

Predstavujeme naše profesionálne Softvérové riešenia v nasledovných kategóriách: