Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

bizhub SECURE

SLUŽBY A PORADENSTVO

Usilujúc sa o neustále inovácie a pokrok, Konica Minolta ponúka komplexné portfólio základných služieb a riešení, aby Vás podporila vo všetkých oblastiach digitálneho zobrazovania.

bizhub SECURE - služba na zaistenie zariadenia proti úniku dát

Ako si môžete byť istý, že sú Vaše firemné informácie a osobné údaje v bezpečí a chránené proti krádeži? Súčasné multifunkčné zariadenia ponúkajú širokú škálu funkcií, ktoré bohužiaľ vedú aj k širokej škále možných bezpečnostných hrozieb.

Naša odpoveď je v spoľahlivej ochrane, ktorú vieme zaistiť prostredníctvom služby bizhub SECURE. Spolu s Vami určíme, ktoré bezpečnostné opatrenia sú pre Vás najvhodnejšie a zároveň pomáhajú spĺňať všetky požiadavky na ochranu osobných údajov podľa GDPR. Vášmu multifukčnému zariadeniu nastavíme vysoký stupeň ochrany, aby boli Vaše dáta v bezpečí - to je služba bizhub SECURE!

Bezpečnosť dát na pevnom disku

Služba bizhub SECURE Vám zabezpečí ochranu dát a informácií, ktoré sa nachádzajú na pevnom disku zariadenia. Po určení konkrétnych požiadaviek, autorizovaný technik Konica Minolta nakonfiguruje viaceré bezpečnostné funkcie na zariadení. Následne je vydaný bizhub SECURE certifikát, ktorý potvrdzuje bezpečnosť multifunkčného zariadenia.

Súčasťou služby bizhub SECURE sú nasledovné bezpečnostné funkcie:
– šifrovanie dát na pevnom disku
– prepis dát na pevnom disku
– zmena administrátorského hesla na zariadení
– nastavenie ochrany pevného disku heslom
– automatické mazanie dát užívateľov

Šifrovanie dát na pevnom disku

Konica Minolta ponúka štandardný alebo voliteľný modul pre šifrovanie pevného disku. Dáta v užívateľských schránkach na pevnom disku je možné chrániť šifrovaním, a to pokročilým šifrovacím štandardom AES (128 alebo 256 bitov). Akonáhle je pevný disk zašifrovaný, nie je možné dáta na pevnom disku prečítať ani po vybratí zo zariadenia.

Prepis dát na pevnom disku

Pevný disk môže byť prepísaný (vyčistený) viacerými metódami, ktoré sú v súlade s rôznymi (aj vojenskými) normami.

Zmena administrátorského hesla na zariadení

Administrátorské menu obsahuje viaceré citlivé nastavenia, ktoré musia byť chránené. Servisný technik zabezpečí prístup do administrátorského rozhrania zariadenia podľa Vašich požiadaviek.

Nastavenie ochrany pevného disku heslom

Pevný disk je automaticky chránený heslom. Heslo je uložené v BIOSe pevného disku a bráni prístupu k dátam, takže ani po vytiahnutí pevného disku zo zariadenia nie sú jeho dáta prístupné.

Automatické mazanie dát užívateľov

Servisný technik nastaví automatický časovač pre mazanie dát uložených v užívateľských (osobných aj verejných) a systémových schránkach zariadenia (napr. v schránke pre zabezpečenú tlač; pre tlač šifrovaných PDF).