Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

Odvetvové riešenia

SLUŽBY A PORADENSTVO

Usilujúc sa o neustále inovácie a pokrok, Konica Minolta ponúka komplexné portfólio základných služieb a riešení, aby Vás podporila vo všetkých oblastiach digitálneho zobrazovania.

Odvetvové riešenia

Konica Minolta ponúka riešenia pre konkrétne oblasti podnikania, ktoré majú vysoké nároky na spracovanie dokumentov a dát. Zameriavame sa na individuálne potreby rôznych skupín užívateľov - napríklad študentov, učiteľov a administratívnych oddelení v školstve, v bankách, finančných inštitúciách a ich zákazníkov vo finančnom sektore.

Spoznajte aj Vy prínos digitálnych technológií  Konica Minolta vo Vašom odbore  podnikania.