OPTIMIZED PRINT SERVICES

ZMENIŤ VÝBER

Poradenstvo

Poradenstvo, ktoré je súčasťou balíka OPS, je založené na vlastných presne a profesionálnych nástrojoch na analýzu. Každú etapu analýzy sa snažíme urobiť zrozumiteľnú pre zákazníka. Zapojíme vás do procesu návrhu riešenia, ktoré presne zodpovedá vašim potrebám.

  • Zber údajov: Identifikácia existujúcich tlačových zariadení. Monitorovanie súčasného využívania zariadení a objemov tlače. Diskusia s používateľmi o obehu dokumentov a požiadavkách na tlač dokumentov.
  • Analýza: Presný výpočet alebo odhad nákladov na prevádzku súčasného tlačového systému. Porovnanie súčasných nákladov s modelovým
    riešením. Analýza potrebných a odporúčaných riešení na podporu firemných procesov.
  • Optimalizácia: Návrh riešenia vyhovujúceho potrebám vašej firmy. Vypracovanie vizualizácie na základe poskytnutých plánov priestorového usporiadania. Výpočet budúceho zníženia celkových nákladov. Odhad súvisiacich úspor, vrátane vplyvu na životné prostredie.