OPTIMIZED PRINT SERVICES

ZMENIŤ VÝBER

Realizácia

OPS je oveľa viac ako iba nainštalovanie nového tlačového zariadenia v kancelárii. Tento koncept umožňuje riadenie realizačných zmien vo vašej firme vo vami požadovanom rozsahu. Koordinácia projektu prebieha podľa uznávaných štandardov. Profitujete zo skúseností spoločnosti, spoliehajúcej sa na vlastných zamestnancov, s vedúcim postavením na trhu.

  • Projekt: Vyčlenenie zdrojov pre riadenie projektu. Naplánovanie projektu a pravidelné hlásenia o postupe. Proces vykonania zmien organizovaný a riadený od začiatku do konca. Trvalý prístup zákazníka k aktuálnej projektovej dokumentácii.
  • Zmena:Dodanie všetkých produktov, softvérových licencií a spotrebného materiálu. Technické poradenstvo a podpora. Dodanie nakonfigurovaných produktov, ktoré je možné integrovať s existujúcim systémom. Riadenie implementačného procesu.
  • Zaškolenie: Dodanie podrobnej dokumentácie pre používateľov a správcov. Organizácia informačných stretnutí na základe vašich požiadaviek. Školenia pre kľúčových používateľov a pracovníkov internej technickej podpory. Trvale prístupné internetové multimediálne školenia.