Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

RemoteCare

SLUŽBY A PORADENSTVO

Usilujúc sa o neustále inovácie a pokrok, Konica Minolta ponúka komplexné portfólio základných služieb a riešení, aby Vás podporila vo všetkých oblastiach digitálneho zobrazovania.

RemoteCare - proaktívny spôsob riešenia prevádzkových problémov

Službou RemoteCare zaistíme bezpečné spojenie vášho tlačového zariadenia s našim servisným centrom - bezdrôtovo a mimo vašu dátovu sieť. Automaticky monitorujeme stav tlačového zariadenia, sledujeme požiadavky na jeho údržbu a dodávame spotrebný materiál. Preberáme všetky starosti s prevádzkou tlačového systému, a vy sa tak môžete venovať svojej práci alebo zábave.

Minimalizovanie nákladov na údržbu, správu a prevádzku tlačového systému

Spolupráca so spoločnosťou Konica Minolta v oblasti servisných služieb tlačových zariadení vám zaistí vysokokvalitný a profesionálny servis. Starostlivosť o tlačový systém, realizovaná kvalifikovanými odborníkmi servisu Konica Minolta, je vďaka službe RemoteCare ešte efektívnejšia a rýchlejšia. Prinesie vám nielen finančné úspory, ale aj nezanedbateľné úspory pracovného času vašich zamestnancov. My sa staráme o váš tlačový systém, aby ste sa mohli naplno venovať svojej práci.

Zvýšenie produktivity a životnosti tlačových zariadení

Pravidelný a odborný servis, dôsledné používanie kvalitného značkového spotrebného materiálu a predchádzanie poruchám pomocou automatických preventívnych prehliadok zvyšuje kvalitu a produktivitu tlače našich zariadení. Vďaka RemoteCare dosiahnete maximánu životnosť tlačového systému. Všetky tieto výhody majú za dôsledok maximálnu efektivitu vašej investície do tlačového systému.

Vysoký komfort tlače dokumentov a spokojnosť zamestnancov

Vďaka službe RemoteCare hlási tlačové zariadenie stav spotrebného materiálu a požiadavky na jeho dodanie, automaticky posiela informácie o prípadných poruchách na zariadení servisnému stredisku Konica Minolta. Vďaka tejto modernej technológii komunikácie získate okrem viditeľnej úspory pracovného času zamestnancov aj bezstarostnú a plynulú tlač dokumentov. Nie je potrebné nikam telefonovať alebo posielať e-mail, zháňať servisného technika a organizovať servisný zásah - všetky tieto aktivity prebiehajú celkom automaticky. Vaši zamestnanci tlačové zariadenia iba využívajú, všetky povinnosti súvisiace so starostlivosťou o zariadenie a jeho bezproblémový chod na seba preberá spoločnosť Konica Minolta. Tlač dokumentov sa stáva vysoko komfortná, s minimálnymi nárokmi na zásahy užívateľov.