Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

Zákaznícky portál eCON

SLUŽBY A PORADENSTVO

Usilujúc sa o neustále inovácie a pokrok, Konica Minolta ponúka komplexné portfólio základných služieb a riešení, aby Vás podporila vo všetkých oblastiach digitálneho zobrazovania.

eCON - kontrola a optimalizácia tlačových nákladov

Chcete mať prehľad o svojich tlačových zariadeniach, ich vyťažení, stave požiadaviek na dodávateľa tlačového riešenia vrátane rýchlosti jeho odozvy?

Potrebujete rýchlo a jednoducho objednávať servis a spotrebný materiál?

Všetko môžete vybaviť od svojho stola, vyberte si jednoduché riešenie eCON, zákaznícky portál Konica Minolta.

Prostredníctvom webovej aplikácie môžete komunikovať s našou spoločnosťou i so svojím tlačovým systémom. Vďaka portálu eCON môžete spravovať svoje tlačové zariadenia Konica Minolta obdobne, ako napríklad svoj bankový účet prostredníctvom elektronického bankovníctva – máte prehľad o bankových operáciách, môžete zadávať jednorazové alebo trvalé pokyny.

Webová aplikácia eCON umožňuje užívateľovi získať:

  • Celkový prehľad o všetkých tlačových zariadeniach vrátane ich vyťaženia, nastavenia servisných služieb alebo ich umiestnenia
  • Rýchly a pohodlný spôsob nahlásenia požiadavky na servis a spotrebný materiál
  • Informácie o zadaných požiadavkách vrátane statusu ich riešenia a dobách odozvy dodávateľa
  • Komfortný spôsob zadávania stavu počítadiel pre pravidelné vyúčtovanie vrátane histórie
  • Úspora času, nákladov na telefón a dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.