Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

Firemná kultúra

FIREMNÁ KULTÚRA

SPÄŤ NA VÝBER

Každý zamestnanec podává ten najlepší výkon v podmienkach, ktoré ho podnecujú, motivujú a v prostredí, s ktorým sa dokáže stotožniť. Preto pre Vás môže byť dôležité zoznámiť se dopredu aspoň čiastočne s firemnou kultúrou a vnútornými hodnotami našej spoločnosti.

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. je dynamická a atraktívna spoločnosť, ktorá je synonymom pre kvalitu, inovácie a kreativitu. Vnímáme špecifiká slovenského trhu a vďaka tomu sme už roky lídrom na trhu. Zároveň však zdieľame aj celofiremné globálne hodnoty a filozofiu. Tie akcentujú a podporujú najmä odvahu zamestnancov Konica Minolta k vytváraniu nových hodnôt a zhmotňovaniu ich nápadov (Giving Shapes to Ideas).

Sme pripravení rozvíjať a odmeňovať zamestnancov, ktorí:

  • Skutočne rozumejú svojej práci a premýšľajú o nej
  • Sú pripravení na úlohy a výzvy spojené s ich pracovnou pozíciou
  • Vidia za hranice svojich štandardných povinností a hľadajú ďalšie príležitosti
  • Sa podieľajú na úspechu spoločnosti a sú hrdí na svojú prácu pre Konica Minolta

Veríme, že dlhodobý a obojstranne výhodný pracovný vzťah vytvoríme, pokiaľ budeme tieto hodnoty zdieľať.