Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

Značka Konica Minolta

Značka Konica Minolta

Značka Konica Minolta predstavuje intelektuálnu tvorivosť podnetného, spoľahlivého a priateľského charakteru. Ideálnu hodnotu značky pomáhajú realizovať štyri jedinečné vlastnosti: široké technické znalosti, pokrývajúce celú oblasť zobrazovania; kultúra, neúnavne zaväzujúca k vytváraniu skvelých produktov a služieb; unikátne produktové skupiny vyvinuté z integrovaných technológií; obchodná a servisná sieť, rýchlo plniaca potreby zákazníkov.

Podstatou našej značky Konica Minolta sú komplexné technologické znalosti, prinášajúce vysoko originálne inovácie, ktoré sú stálym zdrojom prekvapení našich zákazníkov.

Logo

Logo je reprezentáciou hodnoty našej značky a názvu spoločnosti a vyjadruje to, čo Konica Minolta ponúka zákazníkom. Logo sa skladá zo symbolu (znak glóbu) a logotypu, z ktorých každý má nasledujúci význam.

Symbol

Tento znak predstavuje Zem. Nazývame ho "znak glóbu", pretože vyjadruje nekonečnú expanziu Konica Minolta a ponuku inovatívnych hodnôt zákazníkom na celom svete. Eliptický tvar vyjadruje spoľahlivosť a bezpečnosť, ktorú zákazníkom poskytujeme a harmóniu našich rozsiahlych technologických skúseností. Päť čiar predstavuje svetelné lúče a vyjadruje naše kompetencie v oblasti zobrazovania. Modrá farba symbolu vyjadruje tvorivú inováciu. Nazývame ju "inovačná modrá."Logotyp

Logotyp vyjadruje presnosť a kvalitu v oblasti zobrazovania, ale taktiež neustále nové prekvapenia, ktoré ponúkame zákazníkom.