Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

Spoločenská zodpovednosť

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť (CSR - Corporate Social Responsibility) Konica Minolta je založená na filozofii managementu "tvorba nových hodnôt" a na jeho Charte zodpovedného podnikania. Koncern sa snaží naplniť dôveru a očakávania spoločnosti tým, že splní svoje záväzky ku všetkým svojim investorom a prispeje k realizácii trvalo udržateľnej spoločnosti.

Konica Minolta je signatárom globálnej dohody OSN (United Nations Global Compact), všeobecne prijatých zásad, týkajúcich sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Spoločnosť sa taktiež pripojila k japonskej globálnej dohode (Global Compact Japan Network, GC-JN). Politika koncernu rešpektovať a dodržiavať tieto a ďalšie univerzálne princípy je včlenená do Pokynov Konica Minolta pre Chartu zodpovedného podnikania, ktoré sú zdieľané po celom svete, čo v Konica Minolta pomáha zabezpečiť dodržiavanie týchto univerzálnych princípov.