Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

Trhové podiely v SR

TRHOVÉ PODIELY

Trhové podiely na Slovensku

Konica Minolta obhájila postavenie lídra na slovenskom trhu v oblasti laserových zariadení formátu A3 a produkčných zariadení aj v roku 2017. Potvrdzuje to analýza trhu švajčiarskej spoločnosti infoSource, ktorá je jedným z významných poskytovateľov prieskumov na trhu informačných technológií.

V predaji farebných laserových multifunkčných zariadení formátu A3 sme v roku 2017 dosiahli najvyšší trhový podiel na Slovensku, a to 38 %. V predaji čiernobielych laserových multifunkčných zariadení formátu A3 sme na slovenskom trhu rovnako jednotkou, s podielom 47 %.

Obr. 1: Kusový podiel na trhu v SR v roku 2017 - laserové multifunkčné zariadenia formátu A3

 

V segmente produkčných zariadení sme dosiahli trhový podiel 76 % pri farebných a 71 % pri čiernobielych zariadeniach, a tak sme obsadili obe prvé miesta. Touto výraznou dominanciou v oblasti produkčných zariadení potvrdzujeme našu kompetenciu spoľahlivého partnera pre reprografické služby.

Obr. 2: Kusový podiel na trhu v SR v r. 2017 - produkčné zariadenia