OSLÁVTE S NAMI 150 ROKOV

A VYHRAJTE 150 000 VÝTLAČKOV ZADARMO!

Chcem vedieť viac
 

Vážení zákazníci! 

Aj vďaka vám tento rok oslavujeme pozoruhodných 150 rokov histórie našej spoločnosti. A radi by sme tento míľnik oslávili aj v oblasti, ktorá je pre nás jednou z najtradičnejších a v Slovenskej republike aj najsilnejšia  - v oblasti profesionálnej produkčnej tlače.  

Ako výraz nášho poďakovania sme sa rozhodli pre vás pripraviť mimoriadnu súťaž o 150 000 výtlačkov zadarmo, ktoré môžu získať až 3 výhercovia. 

Čo musíte pre účasť v súťaži urobiť? Až tak veľa nie - stačí si v období medzi 1. 9. 2023 - 15. 9. 2024 zakúpiť alebo prenajať jednu z našich produkčných tlačových technológií a potom už mať len šťastie v žrebovaní.  

Ďakujeme, že ste s nami. Už 150 rokov! 

Pravidlá súťaže:  

1. Organizátorom súťaže je Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. (ďalej len „KM“).

2. Súťaž prebieha v období medzi 1. 9. 2023 - 31. 3. 2024.

3. Súťaž sa vzťahuje na nasledujúce typy zariadení:  
 • AccurioPrint C4065 
 • AccurioPress C4070
 • AccurioPress C4080
 • AccurioPress C83hc
 • AccurioPress C7090
 • AccurioPress C7100
 • AccurioPress C12000/e
 • AccurioPress C14000/e
 • AccurioPrint 2100
 • AccurioPress 6120
 • AccurioPress 6136/P
 • AccurioPress 7120
 • AccurioPress 7136/P 
4. Súťaž sa vzťahuje iba na nové zariadenia, ktoré sú zaobstarané so Servisnou a materiálovou zmluvou (ďalej len „SM zmluva“). Zariadenia bez SM zmluvy do súťaže nebudú zaradené.   

5. Súťaž sa vzťahuje na ľubovoľnú konfiguráciu vyššie uvedených technológií, pokiaľ obsahuje engine (hlavnú jednotku) a povinné položky.

6. Jeden zákazník sa môže zúčastniť súťaže viackrát – všetky zaobstarané technológie spĺňajúce uvedené podmienky automaticky zaradia danú zmluvu do žrebovania. 

7. Výška cien:  
 • Zákazník na 1. mieste získa bezplatne 100 000 výtlačkov.
 • Zákazník na 2. mieste dostane 30 000 výtlačkov zadarmo.
 • Zákazník na 3. mieste dostane 20 000 výtlačkov zadarmo.

8. Pod pojmom „Výtlačok “ sa na účely tejto súťaže rozumie „účtovacia jednotka“ alebo „prejazd“ alebo „A4“, každý z uvedených sa na účely výhry počíta ako 1. Volí sa podľa nastavenia stránkových služieb konkrétnej víťaznej zmluvy a nastavenie účtovania stránkových služieb nie je možné v priebehu výberu výhry meniť. 

9. Žrebovanie sa uskutoční v sídle spoločnosti KM v období medzi 16. 3. - 31. 3. 2024.

10. Výhra sa bude realizovať formou dobropisu, príp. 100% zľavy na prejazdy/účtovacie jednotky/A4 obsiahnuté na faktúre bezprostredne nasledujúcej po vyhlásení víťaza súťaže a všetkých bezprostredne nasledujúcich do vyčerpania hodnoty výhry.

11. Výtlačky sa začnú odčítavať prvou fakturáciou a sčítajú sa tak čiernobiele, ako aj farebné (ak je fakturácia takto rozdelená). V mesiaci, v ktorom fakturáciou dôjde k prekročeniu výherného limitu, sa budú najskôr dobropisovať farebné výtlačky (ak sú fakturované).  

12. Výtlačky sa začínajú počítať od 1. pravidelnej fakturácie po vyhlásení výsledkov. Frekvencia fakturácie sa nesmie v priebehu čerpania výhry meniť. Odpočet výtlačkov zadarmo nemožno prerušiť – odpočty prebiehajú kontinuálne každou postupnou pravidelnou fakturáciou.

13. Výhra sa netýka platieb za ďalšie služby okrem tlačových/stánkových (napr. nájmu, skenov, ďalších servisných služieb, a pod.). 

14. Pre čerpanie výhry nesmie byť zákazník v omeškaní so žiadnou platbou voči KM. 

15. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť alebo upraviť. 

Médiá partneri:

Médiá partneri:

Chcem vedieť viac

Nechajte nám na seba kontakt, my sa vám ozveme.

150 rokov inovácií Konica Minolta je len začiatok!