Recepčná od nás sa nikdy nemračí

| 22 júna 2023

Desiatky firiem v súčasnosti riešia problémy spojené s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a s potrebou aktívnej ochrany majetku. Výsledkom je, že prácu recepčných alebo stráženia areálov vykonávajú často seniori. Tí však často nemajú potrebnú fyzickú zdatnosť, rovnako ako ani technické znalosti potrebné na používanie registračných systémov a ďalšieho IT vybavenia. Riešenie ponúka technológia kombinujúca inteligentné kamery s umelou inteligenciou. Prvé inštalácie tzv. e-kiosku od Konica Minolta na českom a slovenskom trhu sú aktuálne už pred svojím dokončením. Z analýz spoločnosti vyplýva, že okrem zefektívnenia procesu evidencie návštev pomôže e-kiosk k až 80-percentnej úspore nákladov.


„Reagujeme tak na zvyšujúce sa nároky na ochranu osobných údajov a fyzické zabezpečenie firiem, ako aj na postupne silnejúcu personálnu krízu. Moderné technológie pritom môžu zautomatizovať až 50 % administratívnych, podporných alebo recepčných činností. Pri e-kiosku hovoríme konkrétne  o možnosti prevádzky v režime 24/7 bez ohľadu na péenky, pri súčasnom zrýchlení a štandardizovaní súvisiacich činností a znížení nákladov,“ povedal Petr Atanasčev, marketingový riaditeľ divízie inteligentných kamerových systémov Konica Minolta Europe, a dodal: „Je to dobrá správa pre firmy aj zamestnancov. Nudná a rutinná práca v tejto oblasti skončí a ľudia sa budú môcť plne sústrediť na činnosti  so skutočnou pridanou hodnotou.“
 
  • Interaktívna technológia od Konica Minolta pomôže firmám s nedostatkom zamestnancov.
  • Úspory až 80 % ponúkajú návratnosť investícií do dvoch rokov.

Bežnou praxou v súčasnosti je, že evidenciu návštev vykonávajú ako pridruženú činnosť buď kvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú potom menej času na svoju primárnu odbornú činnosť, alebo zamestnanci v dôchodkovom veku. Rast priemerne dosiahnutého vzdelania v populácii však postupne povedie k tomu, že budúca generácia seniorov už nebude mať o pozície recepčných alebo vrátnikov taký záujem ako doteraz. „E-kiosk ponúka riešenie pre súčasnú aj budúcu situáciu. Kým teraz môže odľahčiť často preťaženým zamestnancom, skrátiť rady čakajúcich a zvýšiť bezpečnosť, do budúcnosti ponúka riešenie všeobecného nedostatku zamestnancov v určitých profesiách,“ upozornil P. Atanasčev s tým, že aktuálne Konica Minolta rokuje o inštalácii v desiatkach firiem v Českej republike a na Slovensku.  

Podľa odborníkov Konica Minolta by sa už o pár rokov mohol na vstupe do každej väčšej spoločnosti nachádzať dotykový panel s intuitívnym ovládaním. Návštevníci sa jednoducho zaregistrujú pomocou občianskeho preukazu alebo stále rozšírenejšej bankovej identity  a v priebehu niekoľkých sekúnd vstúpia do objektu alebo kancelárie. Všetko je naviazané na využitie už dnes používaných technológií, ako sú QR alebo čiarové kódy, čítačky dokumentov, elektronické karty alebo jazykové moduly. Z panelu e-kiosku sa pritom návšteva môže spojiť pomocou telefónu či videohovoru s osobou, za ktorou prichádza. Tá má naopak možnosť zaregistrovať prichádzajúcich aj vopred a umožniť im napríklad automatický vjazd do podzemných garáží na rezervované parkovacie miesto.

Návratnosť celého riešenia sa pohybuje medzi jedným až dvoma rokmi a s ohľadom na rozsah inštalácie budú náklady na obstaranie podľa Konica Minolta ešte klesať. Technológia je vhodná tak pre recepcie hotelov či veľkých firiem, ako aj pre administratívne objekty, autosalóny alebo rezidenčné, priemyselné či logistické areály. „Tam je možné využiť riešenie aj na vrátniciach a vjazdoch do areálov, a to tak na evidenciu, ako aj na navádzanie nákladných vozidiel na patričné odbavovacie rampy. Len samotné združenie automobilových dopravcov ČESMAD BOHEMIA eviduje takmer dve tisícky členov a podľa našich skúseností je minimálne každý druhý logistický areál vhodný na zavedenie automatizovaného vjazdu a výjazdu,“ pripomenul P. Atanasčev.

Jedna z prvých inštalácií e-kiosku v ČR sa aktuálne pripravuje v strojárenskej spoločnosti ARMATURY Group. „Automatizáciu evidencie návštev prostredníctvom e-kiosku vnímame ako ďalší krok v rámci digitálnej transformácie firmy, ktorou prechádzame v posledných rokoch. Konkrétne sme hľadali riešenie, ktoré nám umožní nielen znížiť náklady, ale zároveň taktiež uvoľní ruky našim zamestnancom, ktorí sa popri registrácii návštev venujú aj iným činnostiam. E-kiosk navyše plánujeme využiť aj na školenie prichádzajúcich a zamestnancov v oblasti BOZP,“ popísal Pavel West, IT Manager ARMATURY Group.

Kamerové riešenia Konica Minolta:
Kamerové riešenia a videoanalytické funkcie s využitím umelej inteligencie ponúka Konica Minolta od roku  2018. Od tej doby sa s týmito produktmi etablovali v oblasti priemyslu alebo retailu. Kamery s funkciou termovízie tu pomáhajú predchádzať prehrievaniu strojov alebo sledujú pohyb zákazníkov po obchode pre následné vyhodnotenie ich nákupných preferencií. Umelá inteligencia dokáže tiež napríklad vo výrobných závodoch upozorniť na chýbajúcu bezpečnostnú prilbu alebo v obchodoch detegovať vek, pohlavie či náladu zákazníkov. V tomto roku začala Konica Minolta tiež rokovania s prvými záujemcami z radov nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení, kde môžu kamerové systémy kontrolovať prítomnosť pacientov na izbách, ich teplotu, prípadne upozorniť napríklad na pád z postele a následne automaticky privolať pomoc.