Konica Minolta sa stala Premier partnerom spoločnosti Nintex

| 2 augusta 2022

Konica Minolta získala status Premier partner od spoločnosti Nintex a stala sa jej najvýznamnejším zástupcom v oblasti automatizácie na českom a slovenskom trhu. Nová úroveň spolupráce umožní Konica Minolta rozšíriť služby v oblasti digitalizácie a optimalizácie firemných procesov a zákazníkom ponúknuť ich zrýchlenie v priemere o viac ako 60 %.Ide o zraniteľnosť Java Spring frameworku, a to konkrétne vzdialeného spustenia kódu Spring4Shell - Spring Core RCE (CVE-2022-22965) a Spring Cloud Function RCE (CVE- 2022-22963).


„Partnerstvo so spoločnosťou Nintex nadväzuje na celosvetovú strategickú spoluprácu so spoločnosťou Microsoft na úrovni Global Managed partner, ktorú sme dosiahli v predchádzajúcich rokoch. Okrem takzvaného „tailor made“ riešenia pre najnáročnejších zákazníkov s využitím nástroja K2 Five teraz chceme ponúknuť aj nezávislý rozvoj procesov, kedy môže klient bez hlbokých poznatkov programovania sám prispôsobovať automatizované procesy svojim potrebám,“ uvádza Petr Atanasčev, riaditeľ produktového marketingu Konica Minolta a dodáva:  „Kombináciou  nástrojov Microsoft 365 a Nintex sme zákazníkom schopní rýchle vyvinúť aj zložitejšie aplikácie pre riadenie komplexnejších procesov. Príkladom môže byť moderné úložisko dokumentácie s napojením na CRM s možnosťou správy dokumentov aj smerom ku zákazníkovi. Tieto aplikácie si zachovávajú uživateľský komfort prostredníctvom Microsoft 365 a súčasne nevyžadujú výraznejšie investície do licencií správy či ďalšieho rozvoja.“
 
Konica Minolta začínala ako výhradný distribútor BPM platforiem K2 a preto má najdlhšie vysledovateľnú históriu skúseností so všetkými jej verziami. Tie sú vhodné predovšetkým pri upgrade na novú verziu, alebo pri prepojení firemných systémov s moderným on-line svetom. Oproti tomu pomocou cloudovej platformy Nintex Workflow Cloud dokáže uskutočniť rýchlu a efektívnu automatizáciu procesov a pomôcť klientom postupne nastaviť riadenie  firemných procesov. Práve platforma Nintex Workflow Cloud je ideálne spojenie s technológiami Microsoft ako sú Microsoft 365, Teams alebo SharePoint Online.
 
 „Z partnerstva s Konica Minolta máme úprimnú radosť. Umožní nám podieľať sa na jej raste v oblasti IT a zákazníkom sprístupniť viac príležitostí v oblasti automatizácie a digitalizácie,“ konštatuje Fred Glenn zo spoločnosti Nintex.
 
Partnerstvo s Nintex umožňuje Konica Minolta ponúknuť svojim zákazníkom nové služby v oblastiach business analýzy, expertnej automatizácie procesov, robotizácie procesov a podpory systému. „Poznatky týkajúce sa business analýzy umožňujú pochopiť prostredie zákazníka, mapovať priebeh procesov a následne ich správne preniesť do automatického režimu. Expertná automatizácia procesov zaistí efektívny priebeh tak, aby dochádzalo k úsporám času a z workflow boli odstránené kritické miesta. Tým možno podľa našich skúseností dosiahnuť zrýchlenia celého procesu o viac ako 60 %,“ zdôraznil P. Atanasčev s tým, že špecialistom Konica Minolta sa vďaka dlhoročným skúsenostiam darí rovnako predpovedať budúci vývoj potrieb zákazníka a systém pripraviť tak, aby ho nebolo potrebné v budúcnosti od základov meniť.
 
Ak ide o robotizáciu procesov, táto znalosť umožňuje konkrétne manuálne činnosti nahradiť programom  - robotom, čo je výhodné predovšetkým pri práci so staršími systémami, ktoré nedokážu zdieľať dáta pomocou IT rozhrania. Podpora systému tak pokrýva nielen IT Development, ale aj server administráciu a rôzne integrácie na ďalšie systémy a umožňuje zákazníkom sa sústrediť menej na prevádzkovú činnosť a naopak vo väčšej miere sa zameriavať na primárne ciele ich spoločnosti.
 
Zisk statusu Premier partner pozitívne ovplyvní taktiež ponuku služieb Konica Minolta na slovenskom trhu. „Našim zákazníkom približujeme služby a produkty, ktoré doteraz používali predovšetkým zahraničné a medzinárodné firmy. Pre slovenské zastúpenie Konica Minolta to znamená ďalšie posilnenie pozície poskytovateľa IT služieb na tuzemskom trhu a rozvoj portfólia produktov predovšetkým v súvislosti s digitálnou transformáciou,“ uzatvára P. Atanaščev.