Konica Minolta sa umiestnila medzi 5 % najlepších spoločností v oblasti udržateľnosti

| 6 mája 2024

Spoločnosť Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) s hrdosťou oznamuje, že patrí medzi 5 % najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis vo všetkých odvetviach. Konica Minolta dostala zlatú medailu (v poradí deviatu) ako uznanie za svoje úspechy v oblasti udržateľnosti, čím sa zaradila medzi najlepšie spoločnosti hodnotené spoločnosťou EcoVadis za posledných 12 mesiacov.


EcoVadis sleduje riešenie pre udržateľnosť v globálnych dodávateľských reťazcoch. Vďaka inovatívnym technológiám a odborným znalostiam sa snažia do procesov udržateľnosti zapojiť viac spoločností a odporučiť im prijať osvedčené postupy. 

 

Spoľahlivým hodnotením výkonnosti v oblasti udržateľnosti poskytuje EcoVadis ucelenú spätnú väzbu, benchmarking a odporúčania v podobe nástrojov pre ich neustále zlepšovanie. 

 

Proces hodnotenia spoločenskej zodpovednosti firiem EcoVadis hodnotí v štyroch kľúčových oblastiach – životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné verejné obstarávanie. Správa EcoVadis Sustainability Assessment Report spoločnosti Konica Minolta uvádza, že "spoločnosť preukazuje pokročilý systém riadenia udržateľnosti, ktorý pokrýva všetky štyri preverované témy". 


quotation marks

Získanie medaily od spoločnosti EcoVadis v deviatich po sebe nasledujúcich rokoch je dôkazom nášho celofiremného globálneho záväzku o pozitívnom dopade na životné a sociálne prostredie, a to prostredníctvom našich vlastných firemných iniciatív a procesov, ako aj podporou cieľov medzinárodných programov.

Olaf Jonas

Generálny riaditeľ pre environmentálnu a sociálnu správu, Konica Minolta Business Solutions Europe

Riešenie globálnych environmentálnych výziev, podpora rozvoja a rastu spoločnosti a úloha dobrého firemného občana tvoria základné piliere environmentálnych, sociálnych a správnych (ESG) zásad spoločnosti Konica Minolta, ktoré sú v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Konica Minolta sa venuje kontinuálnemu zlepšovaniu udržateľnosti svojich procesov a svojho postavenia v rámci cirkulárnej ekonomiky, rovnako ako riešenie klimatickej krízy a redukcii znečistenia.