Konica Minolta bola spoločnosťou Clarivate už tretíkrát po sebe zaradená medzi 100 najlepších globálnych inovátorov roku 2024

| 18 marca 2024

Clarivate Plc, globálna spoločnosť poskytujúca informačné služby so sídlom vo Veľkej Británii, zaradila spoločnosť Konica Minolta, Inc. už tretí rok po sebe medzi 100 najlepších globálnych inovátorov roku 2024.


Clarivate Plc, globálna spoločnosť poskytujúca informačné služby so sídlom vo Veľkej Británii, zaradila spoločnosť Konica Minolta už tretí rok po sebe medzi 100 najlepších globálnych inovátorov roku 2024.
 

Na vytvorenie tohto rebríčka spoločností používa Clarivate svoje vlastné údaje o duševnom vlastníctve a patentoch. Hodnotia spoločnosti a organizácie, ktoré splnili kvalifikačné kritériá podaním 500 alebo viac patentových prihlášok od roku 2000 a bolo im udelených 100 alebo viac patentov počas posledných piatich rokov. Následne týchto kandidátov vyhodnocuje vybrané z hľadiska štyroch faktorov: "Vplyv", "Úspech", "Globalizácia" a "Vzácnosť". 
 

Konica Minolta si uvedomuje, že duševné vlastníctvo je súčasťou jej dôležitých nehmotných aktív, ktoré zvyšujú hodnotu spoločnosti. Preto je aj naďalej odhodlaná v týchto činnostiach pokračovať a budovať toto úsilie spoločne so zákazníkmi, prispievať k riešeniu sociálnych problémov a urýchľovať obchodný rast spoločnosti tým, že bude pokračovať v primeraných investíciách v meniacom sa podnikateľskom prostredí. 
 

Rad duševného vlastníctva Konica Minolta sa týka lekárskeho zobrazovania. V kombinácii s dynamickou digitálnou rádiografiou umožňuje pokročilú diagnostiku lekárskych snímok. Ďalšie inovácie sa týkajú oblasti profesionálnej tlače, ktorá automatizuje procesy nastavovania strojov, kontroly kvality a kontroly digitálnej tlače a dosahuje vyššiu efektivitu a užívateľsky prívetivé ovládanie, ktoré nevyžaduje špeciálne zručnosti. 

 

Využitím duševného vlastníctva a cieleným proaktívnym investovaním do duševného vlastníctva získava Konica Minolta konkurenčnú výhodu, ktorá je hnacou silou expanzie jej podnikania. 
 

Spoločnosť Konica Minolta bude naďalej pokračovať vo svojom úsilí o posilnenie svojej konkurencieschopnosti a zvýšenie hodnoty svojej spoločnosti proaktívnymi investíciami do duševného vlastníctva a nehmotných aktív a ich využívania. 
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.