Milan Kasík: Tajomstvom úspechu Konica Minolta sú jej zamestnanci

| 1 apríla 2019

Od 1.4.2019 sa stal novým výkonným riaditeľom spoločnosti Konica Minolta Slovakia Milan Kasík.

Jeho ambíciou v rámci Slovenska je nie len udržať dlhodobo vysoké podiely v oblasti tlače, ale aj intenzívne podporovať celosvetovú transformáciu značky Konica Minolta na poskytovateľa praktických a kreatívnych IT riešení pre každodennú prácu.


Vo firme nie ste žiadnym nováčikom. Ako sa z „obyčajného“ zamestnanca môže stať výkonný riaditeľ úspešnej firmy? 

V Konica Minolta pôsobím na rôznych pozíciách už viac ako 15 rokov. Pred šiestimi rokmi som prišiel na Slovensko uplatniť moje skúsenosti s priamym predajom, nakoľko nevykazoval optimálne čísla. Postupne sme vytvorili novú kostru priameho predaja, rozšírili sme ju o 15 nových pracovných pozícií. Tieto zmeny nám umožňujú pokrývať nové oblasti predaja, ktoré každým rokov pribúdajú. Súvisia s našimi novými produktmi, vylepšenými službami či akvizíciami nových technologických spoločností. A na týchto základoch chcem budovať aj jej ďalšie fungovanie. Teší ma, že osobne prispievam k úspechu značky.


Ste výkonným riaditeľom technologickej firmy. Aký mate vy osobne vzťah k moderným informačným technológiám? 

Som veľkým fanúšikom všetkých nových technológií. Aktívne sa zaujímam o najnovšie trendy a všetko progresívne v tejto oblasti. Od malička ma totiž fascinovali počítače, zapájanie sietí či najrôznejšie softvérové inštalácie. Preto som aj vyštudoval odbor Informačné technológie a vnútorný obchod. Zamestnanie vo firme Konica Minolta Slovakia tak pre mňa nie je žiadna náhoda. Spája sa v ňom koníček i práca. A keď máte šťastie a práca vás skutočne baví, je len otázkou času, kedy začne snaha prinášať svoje ovocie.


V čom bude Konica Minolta pod vašim vedením iná? Na čo by ste sa chceli sústrediť? 

Aktuálne smerovanie Konica Minolta Slovakia je nastavené správne. Chcel by som sa viac sústrediť na zvyšovanie motivácie a kvalifikácie zamestnancov ako aj profesionality poskytovaného servisu. Skutočným tajomstvom úspechu značky Konica Minolta sú totiž kvalitní a spokojní zamestnanci. Idú ruka v ruke s našimi modernými technológiami a poskytovaním profesionálnych služieb. Mojim cieľom je postupné zvyšovanie kompetencií obchodu a jednotlivých konzultantov. S poskytovaním nových služieb súčasne otvárame nové pracovné pozície. Či už je to UX manažér, alebo špecialisti pre našu novinku Workplace Hub. Chcel by som upriamiť pozornosť aj na mladých ľudí. Značka Konica Minolta musí byť pre nich spojená s profesionalitou a kreativitou. 


Aká ja budúcnosť značky Konica Minolta? Aké sú súčasne trendy v IT technológiách? 

Základom budúcnosti spoločnosti Konica Minolta je prinášať praktické a kreatívne IT riešenia pre pracovný život. Takým je aj naša celosvetová novinka Workplace Hub. Ide o jedinečné riešenie, ktoré kombinuje hardvér, softvér a zabezpečuje celú škálu služieb s cieľom spravovať IT štruktúru firmy budúcnosti z jedného miesta. Zjednocuje tak systémy, odstraňuje opakujúce sa úlohy a zvyšuje efektívnosť. Už dnes tvorí poskytovanie IT služieb približne 20 % našich celkových hospodárskych výsledkov. Napríklad sa sústreďujeme na poskytovanie riešení aktuálnych problémov firiem. Či už je to personálne a finančne náročná správa IT, nejasnosti s evidenciou dochádzky zamestnancov alebo využitie kamerových systémov na odstránenie chybovosti vyrábaných produktov. Konica Minolta pracuje na využívaní umelej inteligencie pre priemysel. Tieto riešenia prinesú výrobným firmám veľké časové ako aj finančné úspory. Systém napríklad sleduje plynulý chod výrobnej linky a automaticky hlási záseky. Firma tak eliminuje prestoje a dokáže tak byť efektívnejšia a konkurencieschopnejšia. Veľký potenciál vidíme aj v segmente industriálnej tlače, pre ktorý poskytujeme širokú paletu inkjetových a tonerových digitálnych zariadení. Do tohto segmentu sme vstúpili ešte len nedávno a už máme v tejto oblasti zaujímavé výsledky. Výroba zušľachtených obalov a etikiet poskytuje tlačiarom významné rozšírenie svojej ponuky produktov. Konica Minolta je nie len významným celosvetovým poskytovateľom služieb v oblasti IT, spracovania dokumentov a digitálnej tlače, ale aj zdravotníckej diagnostiky, meracích prístrojov či planetárií.


Ako vyzerá pracovný deň výkonného riaditeľa? Pozostáva z nekonečných porád a služobných ciest? 

Som presvedčený, že porady by mali byť operatívne, podľa aktuálnych potrieb a problémov. Mojim cieľom nie je nudiť zamestnancov nekonečnými poradami, ale dať im väčšiu právomoc a podporovať ich kreativitu. Chcem stmeľovať tímy, znižovať množstvo prichádzajúcich emailov a naučiť ich efektívne komunikovať. Verím v silu tímu. Súčasne sa snažím byť pre mojich kolegov vzorom. Nepotrebujem mať luxusné auto alebo najväčšiu kanceláriu vo firme. Sme na jednej lodi. Chcem pomáhať práve tam, kde to kolegovia potrebujú, aby sme dosiahli spoločný cieľ. 


Akú úlohu zohráva v Konica Minolta nastupujúca mladá generácia? Tá je známa rozdielnym prístupom k práci a moderným technológiám. 

Vzťah k práci sa u mladej generácie výrazne zmenil. Základnom je to, že práca ich musí v prvom rade baviť. Preto sa aj my snažíme vytvoriť také podmienky, aby značku Konica Minolta mali radi a svoju prácu robili s nadšením. Dnes to už nie je len o relax zónach alebo stolnom futbale. Pre našich zamestnancov pripravujeme viacero nových zaujímavých aktivít. Rovnako plánujeme byť výrazne aktívnejší na sociálnych sieťach. Značka Konica Minolta musí byť pre mladú generáciu synonymom dobrého zamestnávateľa.