Na Slovensku sa denne vytlačia viac ako 3 milióny strán

| 31 januára 2020

Slováci majú stále radi všetko na papieri. Dokazujú to štatistiky spoločnosti Konica Minolta Slovakia. Podľa ich odhadov firmy na Slovensku vytlačia denne 3,2 milióna strán papiera.


Zmluvy, formuláre či prezentácie. Slovenské firmy sú stále zvyknuté tlačiť všetko na papier. Denne tak spotrebujú milióny hárkov papiera. Celkové číslo zo štatistík je dlhodobo stabilné a za posledné roky nevykazuje zásadnejší výkyv. „Na celkový počet vytlačených strán nemá zatiaľ vplyv ani elektronická komunikácia. Predpokladáme, že digitalizácia procesov sa v slovenských firmách môže odzrkadliť v nasledujúcom období,“ konštatuje Pavol Katrenčík, produktový manažér spoločnosti Konica Minolta Slovakia. Celkovo ide o veľmi dobré čísla. Podľa odhadov v Čechách sa totiž denne vytlačí viac ako 16 miliónov strán.

Veľký pokles vytlačených dokumentov sa v najbližšom období neočakáva. Je to spôsobené viacerými faktormi. Jeden z dôvodov je ten, že slovenské firmy sú zvyknuté mať všetko v papierovej podobe. Vo viacerých prípadoch by tomu pomohla zmena legislatívy. Niektoré spoločnosti hlásia, že nevyhnutným krokom k digitalizácii je zmena zákona o účtovníctve, ktorý vraj núti podnikateľov prevádzkovať účtovníctvo aj v papierovej podobe. Zákon o účtovníctve to však striktne neuvádza. Súčasne podnikateľom chýbajú informácie o tom, aké dokumenty môžu byť v čisto elektronickej podobe. Všeobecný úzus je taký, že pokiaľ sú digitalizované dokumenty opatrené zaručeným elektronickým podpisom, tak nemusia byť v papierovej podobe. Mnoho podnikateľov však stále uprednostňuje písomnú verziu.


Na vine sú aj legislatíva a slabá digitalizácia

Druhým dôvodom je chýbajúca digitalizácia slovenských firiem a úprava vnútropodnikových procesov, ktoré by efektívne odbúrali byrokraciu. Preto sa vo viacerých firmách postupne zavádza proces digitalizácie dokumentov, vďaka ktorej je možné sledovať pohyb dokumentov, napríklad faktúr, vo svojom podniku elektronicky. Rovnako sa zrýchľuje a zlacňuje spracovanie prichádzajúcich dokumentov. Najväčší problém digitalizovať však majú menšie firmy do 20 zamestnancov. A to najmä v potravinárskom segmente. Tretím dôvodom vysokého počtu vytlačených stránok je aj množstvo agendy. „Firmy sa snažia tlačiť menej, avšak s narastajúcou agendou v porovnaní s minulosťou zostáva celkový vytlačený počet strán takmer rovnaký. Jedným z riešení poklesu míňania papiera je komplexná digitalizácia dokumentov a nastavenie vnútropodnikových procesov pomocou adekvátnych digitálnych systémov,“ radí Pavol Katrenčík. Z celosvetového pohľadu sa dá sledovať trend rastu počtu vytlačených strán, ako aj celkového počtu elektronických dokumentov.

Napriek vysokému číslu vytlačených strán došlo za posledné obdobie k viacerým pozitívnym zmenám. A to najmä z pohľadu ekológie. Firmy čoraz častejšie používajú zariadenia, ktoré sú vybavené modernými polymerizovanými tonermi. Tie dokážu znížiť emisie CO2 až o polovicu. Do popredia sa dostávajú aj tonery vyrobené z biomasy. Rovnako stúpa záujem zamestnancov tlačiť efektívnejšie a súčasne ekologicky.


Súvisiace články

Súvisiace články