Nové technológie posúvajú tradičnú tlač do 21. storočia

| 29 júla 2022

Trendy v oblasti tlače sa výrazne menia a tlačiarne musia stále flexibilnejšie reagovať na požiadavky svojich klientov. Či už ide o služby v rámci výroby obalov, časopisov, alebo napríklad pri spracovaní zákazok s čoraz s menším nákladom tlače.


Digitálna prevádzka so špičkovými technológiami, tak by sa dala v kocke charakterizovať náplň činnosti spoločnosti 1. Dejvická, ktorá patrí medzi najlepšie vybavené veľkoformátové prevádzky v rámci strednej Európy. Na ploche 3 500 metrov štvorcových sa tu realizuje výroba vizitiek, letákov, brožúr, PVC bannerov, reklamných dosiek, billboardov, bigboardov, plagátov, samolepiek, rovnako ako aj tlač a realizácia POP a POS systémov a tlač obalových materiálov. Okrem digitálnej tlače a dokončenie zákazky v malom ako aj veľkoformáte ponúka aj moderné nástroje na čele s online projektom Vyrobapro.cz. Úplnou novinkou je unikátny 3D creator Creatbox.cz v ktorom si môže zákazník priamo v internetovom prehliadači sám namodelovať vlastnú krabičku. Spoločnosť sa ďalej zameriava na odborné inštalácie vonkajšej reklamy po celej Českej republike. Medzi jej zákazníkou patria predovšetkým reklamné agentúry.
„Náš obchodný tím sa snaží vytvoriť trvalý vzťah so zákazníkom, ktorý je založený na serióznej spolupráci a individuálnemu prístupu k riešeniu každej požiadavky. Tlač realizujeme pre český, slovenský, nemecký a rakúsky trh. Realizácia zákazky je v čo najkratšom termíne a balíky bežne posielame v mene reklamnej agentúry, grafického štúdia alebo tlačiarne po celej strednej Európe. Iba u nás v Čechách tlačíme pre viac  ako 10 000 firiem,“ konštatuje Alan Javůrek, konateľ 1. Dejvickej.   


V hlavnej úlohe Konica Minolta
Vybavenie strojového parku 1. Dejvickej zaisťuje aj Konica Minolta, ktorá svoj prvý stroj dodala už v roku 2016.  Spolupráca úspešne pokračuje až do dnešných dní. Dôkazom je okrem zariadenia AccurioLabel 230 aj najnovšia dodávka injektového hárkového zariadenia KM-1e, ktoré ponúka tlač väčších zákazok v kvalite prevyšujúcich aj ofsetové technológie. Pre úplnosť dodajme, že to bola prvá inštalácia daného stroja v Čechách ako aj na Slovensku. Samotné zariadenie využíva UV atramenty a mimoriadne presné injektové tlačové hlavy Konica Minolta. Technológie použité v KM-1e umožňujú tlač nielen na natieraný (napríklad lesklá krieda) aj nenatieraný papier, ale taktiež aj na plastové materiály bez predchádzajúcej úpravy povrchu (tzv. pre-coatingu). Vďaka odolnosti atramentu nie je u tlače potrebné ani dodatočné lakovanie.
„Primárne sme si KM-1e zaobstarali na tlač obalov, konkrétne kartonáže. Za veľkú výhodu považujeme skutočnosť, že tu odpadá náročná predtlačová príprava. Z toho potom plynie rýchlosť celej realizácie od prípravy dát po dokončenie zákazky,“ vysvetľuje Alan Javůrek. Okrem vysokej produkcie si v tlačiarni chvália aj samotnú kvalitu tlače. Tá sa podľa Alana Javůrka pozná práve na malých liekových krabičkách, kde je text veľmi jemný a ostrosť aj detaily tu musia byť naozaj perfektné. Okrem krabičiek využívajú stroj taktiež aj na tlač ďalších, bežných tlačovín typu klasického merkantilu.
Keď to zhrnieme, tak stroj dokáže vyhovieť požiadavkám tlačiarní na vynikajúcu tlačovú kvalitu a stabilitu, rýchlosť spracovania, variabilitu tlačových dát aj potlačených materiálov. Zariadenie nemusí obsluhovať skúsený tlačiar, ale postačuje vyškolený IT operátor. Oproti ofsetu, ktorý generuje na začiatku realizácie desiatky hárkov makulatúry, pokým sa všetko nakalibruje, má KM-1e tieto straty minimálne.


Veľa tlačových výhod
Zariadenie disponuje UV technológiou, vďaka ktorej možno výtlačky ihneď ďalej spracovávať. Súčasne umožňuje tlačiť na široké spektrum materiálov bez pre-coatingu. Stroj je vybavený podtlakovým systémom manipulácie s papierom až do formátu B2+. Celý proces výroby je kvalitatívne porovnateľný s ofsetom, je však výrazne pružnejší a zachováva si všetky výhody digitálnej tlače ako je napríklad možnosť personalizácie.
„KM-1e prekonáva ofsetovú kvalitu, krabičky majú väčšie detaily, ostrosť aj širšie farebné spektrum. Pridaná hodnota je zrejmá aj na výseku, výreze a celkovej kompletizácii. Pridáte čas na rez a máte produkt, ktorý je pri dokončení rovnaký ako z ofsetu a v perfektnej kvalite,“ povedal A. Javůrek.


Dôležité je nezanedbávať softvérové nástroje
A aké sú plány do budúcnosti? Podľa Alana Javůrka budú aktivity v ich firme smerovať k zavádzaniu priemyslu 4.0. V kocke pôjde o viditeľné off-line technológie a tlačové možnosti zasadené do on-line prostredia. „Naozaj to nie je len o skvelom hardwéri. Prvotriedne technológie sú samozrejme základ, ale bez dobrej marketingovej podpory to nepôjde.  Kľúčové je celý potenciál daného hardwéru predať klientom, ktorí však často nepoznajú súčasne možnosti,“ upozornil A. Javůrek.
V tlačiarni 1. Dejvická preto kladú dôraz na softvérové nástroje, ktoré umožňujú zákazníkovi, aby si bol schopný sám online navrhnúť celú objednávku. „Práve pre tieto účely máme domovský web Vyrobapro.cz, kde je možné objednať akúkoľvek kombináciu tlače a materiálov z našej produkcie. K našim ďalším projektom patrí Vyrobakrabic.cz, Readytoprint.cz, 2D creator - PVCbannery.cz, Trikon.cz alebo unikátny 3D creator na obaly Creatbox.cz. V ktorom si môžete jednoducho vytvoriť on-line návrh v 3D, zaplatiť kartou a za niekoľko dní máte všetko u seba. Samotný model si môžete naviac stiahnuť v PDF, čo ocenia najmä agentúry, ktoré to môžu poslať obratom klientovi na schválenie“ uzatvára Alan Javůrek.