Objavte potenciál s Konica Minolta na veľtrhu drupa

| 28 mája 2024

Spoločný stánok Konica Minolta a MGI na veľtrhu drupa (stánok A65, hala 8B) predstavuje najpokročilejší plne automatizovaný výrobný workflow digitálnej tlače, aký kedy bol verejnosti predstavený. Táto prezentácia na ploche 2 400 metrov štvorcových demonštruje digitálnu transformáciu v mimoriadnom rozsahu. Veľtrh sa koná v nemeckom Düsseldorfe od 28. mája do 7. júna 2024. Na dvoch podlažiach a v šiestich vzájomne prepojených sekciách predvedie Konica Minolta a MGI v reálnej prevádzke viac ako 30 strojov a zhruba rovnaký počet ukážok softvérových riešení. Návštevníci na veľtrhu uvidia prepojenie tonerových a inkjetových technológií pre dosiahnutie bezstarostnej tlače a pracovisko budúcnosti Konica Minolta.


Výstavný stánok, siedmy najväčší na veľtrhu drupa, je koncipovaný z pohľadu veľkej modernej „smart factory“ (inteligentnej továrne). Návštevníci tu zblízka spoznajú, ako technologický líder Konica Minolta komplexne prepája svoje odborné znalosti a neustále pomáha zákazníkom s ich digitálnou transformáciou. Uvidia skutočné riešenia „od A do Z“, počnúc plánovaním produktu a značky a končiac procesmi tlače, postprodukcie a logistiky – to všetko na jednom mieste! 
 

Konica Minolta na veľtrhu drupa uvedie 20 európskych premiér. Hlavné motto veľtrhu „See the Potential in the Future of Print“ (Objavte potenciál v budúcnosti tlače) láka návštevníkov nahliadnuť na pracovisko budúcnosti Konica Minolta, v ktorom ukáže spôsoby udržateľnej výroby v súlade s filozofiou Industry 5.0. To je dosiahnuté pomocou asistenčných technológií, ktoré šetria čas obsluhe, sú ľahko ovládateľné a tým zlepšujú celkovú synchronizáciu všetkých procesov, nielen tlače. 
 

Jadro prezentácií Konica Minolta budú tvoriť nevídané konfigurácie nastavenia a nové aplikácie technológií Konica Minolta, ktoré budú inšpiráciou tak pre komerčné tlačiarne a spracovateľov, ako aj pre majiteľov značiek, dizajnérov a reklamné a dizajnové agentúry v prístupe k ich podnikaniu. 
 

Inovácie a výsledky predaja strojov hovoria za všetko 

Medzi 30 systémami, ktoré budú na veľtrhu drupa v prevádzke, patrí aj inkjetový tlačový stroj novej generácie od Konica Minolta, AccurioJet 60000. Ten možno vidieť na drupe po prvýkrát! Tento špičkový model nadväzuje na kvalitu a technológiu radu AccurioJet KM-1e. Jeho inovácie maximalizujú pridanú hodnotu zákazníka v oblasti užívateľských vlastností. AccurioJet 60000 je inkjetový tlačový stroj HS-UV s možnosťou obojstrannej tlače a mimoriadnou kapacitou 6 000 hárkov za hodinu, čo zákazníkom zaisťuje všestrannosť a efektivitu tlačových operácií. Toto zariadenie je highlightom celého veľtrhu. Predstavuje unikátnu kombináciu vysokej rýchlosti tlače a vynikajúcu kvalitu obrazu. Použitie inline senzorov a spektrofotometra Konica Minolta umožňuje nepretržité sledovanie a riadenie tlačového procesu, čo zaisťuje konzistentnú vysokú kvalitu. 
 

Ďalším európskym debutom na veľtrhu drupa je tlačový stroj Konica Minolta AccurioPress C84hc, ktorý je charakteristický tlačou neuveriteľne jasných a živých farieb. Ide o jedinú platformu na svete využívajúcu nový toner bez obmedzení daných farebným gamutom bežných tonerov. Cieľovými zákazníkmi sú komerčné tlačiarne, špecializované dizajnové agentúry, reklamné agentúry a majitelia značiek. 
 

Ďalším príkladom technologického pokroku spoločnosti Konica Minolta je partnerstvo s firmou MGI (MGI Digital Printing Systems). Vďaka ich zariadeniu AlphaJet možno inak oddelené procesy, ako je razenie, tlač, lakovanie, skladanie a sušenie, zlúčiť do jedinej plne integrovanej produkčnej linky. Pre zákazníkov to znamená významné úspory priestorov, spotreby energie a nákladov na obsluhujúci personál. Manuálne nastavenie  jednotlivých postupov bude nahradené plne automatizovaným systémom.  Tlačiť možno až do formátu B1+. 
 

Medzi hviezdne produkty veľtrhu drupa patria aj oceneniami ovenčené tonerové systémy pri tlačovom zariadení AccurioPress C14000e. Tento model pre vysoko-objemovú výrobu sa vo svete predal v počte viac ako 2 200 kusov. Tlačový stroj AccurioLabel 400 – súčasť portfólia strojov na jednopriechodovú tlač, získal celosvetovo viac ako 1 500 zákazníkov. Aj vďaka týmto inkjetovým a tonerovým technológiám si spoločnosť Konica Minolta upevňuje svoju pozíciu kľúčového hráča na trhu komerčnej a priemyselnej tlače. 
 

Umelá inteligencia posúva programatickú tlač na novú úroveň  

Na veľtrhu drupa bude tiež predvedený nový pokrok v oblasti programatickej tlače, ktorá posúva využitie variabilných dát na novú úroveň. Táto tlač využíva obsah generovaný umelou inteligenciou pre aplikácie s cieleným obsahom. 
 

Vďaka našej spolupráci s majiteľmi značiek, dizajnérmi a ďalšími kreatívcami bude na veľtrhu drupa prezentovaný aj unikátny softvér smerovaný na rôznych influencerov.  
 

Medzi premiérovými produktmi bude aj softvér „Ex Kansei“. Tento prediktívny softvér využíva poznatky z oblasti sledovania očí, ktoré boli nazhromaždené v rámci dlhoročného výskumu. Pomocou analýzy týchto prvkov ľudského vnímania (doba udržania pozornosti, sledovanie určitého miesta, dojmu atď.) dokáže tento softvér premeniť neviditeľné informácie na hodnotu a analyzovať myšlienkové pochody človeka. Ex Kansei môže analyzovať širokú škálu rôznych firemných prvkov vrátane obalov produktov, webovej reklamy, direct mailu, marketingových materiálov alebo prostredia v predajniach. Výsledky sú k dispozícii v priebehu niekoľkých minút od nahratia materiálov do cloudového softvéru. Softvér kvantitatívne analyzuje a vizualizuje všetko, od pozornosti, ktorú výrobok priťahuje, a dojmu, ktorý zanecháva, až po harmóniu farieb, úroveň zložitosti a jeho umiestnenie. 
 

Ukážka udržateľnosti v praxi pomocou konkrétnych príkladov 

Spoločnosť Konica Minolta ukáže, ako digitálna tlač a jej možnosti personalizácie umožňujú tlač v  menších súboroch, nie neefektívne „do zásoby“.  
 

Príkladom toho, ako Konica Minolta uplatňuje koncept „udržateľnosti ako štandard“, bude použitie recyklovaného papiera na všetky brožúry a ďalšie marketingové materiály, ktoré sa budú na veľtrhu drupa tlačiť na vyžiadanie. Navyše spoločnosť Konica Minolta prvýkrát na veľtrh drupa neprivezie predtlačené materiály. Namiesto toho si návštevníci budú môcť na pripravenom monitore vyžiadať ľubovoľný produktový list alebo iný marketingový materiál Konica Minolta, ktorý bude následne vytlačený na automatizovaných linkách v priebehu niekoľkých sekúnd a v reálnom čase.  

Okrem toho bude možné vidieť aj ďalšie praktické príklady: 
 

  • Použitie recyklovaných kobercov: Tieto koberce boli po rozdrvení spracované na nové plastové podlahy. 

  • Spolupráca s Düsseldorfskou univerzitou aplikovaných vied: Konica Minolta dodá univerzite lakované drevotrieskové dosky zo stánku, aby študenti mohli z týchto panelových materiálov stavať nový nábytok, testovacie zostavy a prepravné kontajnery. Opätovné použitie panelových materiálov je následne zaistené ich premenou na prepravné boxy. 

  • Lisovanie triesok do peliet: Triesky sa budú lisovať do peliet v novom, energeticky úspornom extrakčnom systéme. Tieto pelety sa potom môžu  spaľovať v zodpovedajúcich vykurovacích systémoch a premiaňaťsa na teplo. 
     

Unikátna robotika a ďalšie pokroky v oblasti softvéru 

S cieľom nadchnúť pre nové možnosti tlače predstaví spoločnosť Konica Minolta svoju víziu digitálnej transformácie v rámci tlačového pracoviska budúcnosti. Významným aspektom jej prezentácie bude efektívne využívanie digitálneho vybavenia, konkrétne s dôrazom na automatizáciu tlače. 
 

V rámci „mixed reality service“ (služby zmiešanej reality) bude možnosť vidieť vzdialené servisné operácie Konica Minolta. Operátori s náhlavnými súpravami alebo smartfóny s kamerami sa môžu prostredníctvom cloudu pripojiť k servisnému stredisku Konica Minolta a takto v prípade ojedinelých ťažkostí v reálnom čase odstrániť vzniknuté problémy.
 

Na veľtrhu drupa bude predstavená aplikácia pre inteligentné telefóny AIReLink, ktorú spoločnosť Konica Minolta vyvinula na základe dlhoročných skúseností so svojimi viac ako 4 000 servisnými technikmi. Od svojho uvedenia na trh ušetrilo toto riešenie technikom takmer 10 000 výjazdov, viac ako 300 000 kilometrov na cestách a tiež úspory 140 ton emisií skleníkových plynov.
 

Ako ukážku prepojenia automatizácie a moderného spracovania objednávok spoločnosť Konica Minolta inštaluje dvoch robotov Cobot, ktorí budú odovzdávať vytlačené brožúry zákazníkom, ktorí si ich objednali. 
 

Spolupráca s partnermi na dosiahnutie maxima príležitostí

Aby Konica Minolta maximalizovala možnosti využitia svojich popredných svetových technológií, spolupracuje s mnohými partnermi. Okrem úzkej spolupráce so strategickým partnerom MGI Digital Technology (MGI) patrí medzi ďalších partnerov na stánku spoločnosť Industrial Inkjet Ltd (IIJ), svetový líder v oblasti zákazkovej inkjetovej personalizácie alebo spoločnosť Plockmatic, globálny dodávateľ finišovacích riešení. Ďalej bude prítomná spoločnosť Valiani, taliansky špičkový výrobca rezačiek a plochých plotrov, a spoločnosť SEI, jedna z najdynamickejších a najinovatívnejších spoločností na svete v oblasti laserových technológií. Na stánku bude tiež spoločnosť MTEX NS z Portugalska so svojou digitálnou tlačou na výrobu vlnitej lepenky. Svoje novinky predvedú aj ďalší poprední partneri, ako sú Fiery, Acco, Wirbelwild, Suchy, Upland, Grafisk Maskinfabrik (GM), Horizon a Kodak Creo, rovnako ako interné divízie spoločnosti Konica Minolta, ako sú Konica Minolta Sensing a FORXAI. 
 

Na veľtrhu drupa budú v premiére uvedené tieto novinky:  

PaperOne 5000 

Patrí do inovatívneho radu laserových systémov SEI, ktoré sú technologicky najvyspelejšie pre digitálne spracovanie a finálnu úpravu hárkov formátu SRA3 až B1 pre výseky a ryhovanie v oblasti obalov a grafického priemyslu. Modulárny systém PaperOne 5000 formátu B2, využívajúci vlastný softvér Konica Minolta Icaro, možno použiť s jednou alebo viacerými laserovými jednotkami a je možné ho konfigurovať podľa požiadaviek zákazníka. Ponúka možnosti procesov ako je rezanie, ryhovanie a mikroperforácia. 
 

Súprava AccurioPro Colour Manager (APCM) 

Pre toto komplexné riešenie správy farieb, navrhnuté pre zjednodušenie pracovných postupov pomocou integrácie systémov, boli uvedené nové upgrady. AccurioPro Colour Manager zahŕňa bezproblémovú súhru s technológiou IQ-501, vlastnou špičkovou technológiou Konica Minolta, alebo s inými externými meracími zariadeniami. 
 

AccurioPro Dashboard 

Aktualizovaná verzia pokročilého softvérového nástroja Konica Minolta, ktorý pokrýva celý výrobný workflow a analyzuje kompletné procesy. AccurioPro Dashboard detailne sleduje tlačové pracovisko a umožňuje svojim používateľom minimalizovať prestoje a náklady súvisiace s výrobou. Automatickou analýzou celého výrobného procesu softvér pomáha maximalizovať celkovú produktivitu tlače. Týmto zberom a vyhodnocovaním informácií o zariadeniach dodáva tento inteligentný nástroj nový pohľad na obchodné rozhodnutia v oblasti tlače. 
 

AccurioPro Flux 

Ďalší upgrade softvérového riešenia AccurioPro Flux od spoločnosti Konica Minolta – všetko navrhnuté tak, aby zlepšilo automatizáciu workflow, rozšírilo obchodné príležitosti a umožnilo zákazníkom väčšiu flexibilitu. Najnovšia verzia 10 prináša výhody všetkým trom modulom – Essential, Premium a Ultimate – vrcholom je aktualizovaný a vylepšený WebShop s radom nových funkcií. Najnovšia verzia ponúka tiež lepšiu podporu pre tlačový stroj AccurioJet KM-1 spoločnosti Konica Minolta. 
 

AccurioPro Flux Label Impose 

Riešenie bezchybnej spolupráce s tlačovými strojmi AccurioLabel od spoločnosti Konica Minolta ponúka kompletný balíček pre tlač, ktorý umožňuje tlačiarňam importovať a ukladať grafiku, riadiť tlačové úlohy, pridávať variabilné dáta a tlačiť etikety v jednom kroku. Flux Label Impose tiež umožňuje vytvárať správny dátový vstup na výrobu výsekových nástrojov, podporuje VDP (Personalizované variabilné údaje), má intuitívne užívateľské rozhranie a veľkú tlačovú plochu 320 x 480 mm. 
 

Omnia 100 

Omnia 100 je automatický výsekový stroj od spoločnosti Valiani s kontinuálnym podávačom hárkov, spracovacím systémom a vysokokapacitným zásobníkom. Reaguje tak na rastúci dopyt po personalizovaných výsekoch a exkluzívnych obaloch bez nutnosti nákladných výsekových nástrojov a zdĺhavých príprav. Stroj ponúka plnú integráciu do digitálneho pracovného postupu, automatické nastavenie a čítanie čiarových kódov alebo QR kódov, vďaka čomu nie je potrebná vysoko kvalifikovaná obsluha. 
 

Ďalšie novinky: 

  • Pre zariadenie MGI JetVarnish 3D Web 400 budú k dispozícii nové možnosti, ako je napríklad JetSeal a inline výsek.   

  • Divízia Konica Minolta Sensing Business Unit predstaví nástroje na správu farieb MYIRO určené pre grafické aplikácie. Tieto nástroje zahŕňajú spektrofotometre na pokročilú správu farieb a vysokorýchlostné automatické skenovanie. 
     

Vízia spoločnosti Konica Minolta: Efektívna tlač s vysokou pridanou hodnotou

Olaf Lorenz, generálny riaditeľ pre medzinárodný marketing spoločnosti Konica Minolta Business Solutions Europe, uviedol: „Po ôsmich dlhých rokoch sa s veľkou hrdosťou vraciame na veľtrh drupa, kde predstavujeme našu víziu tlačového pracoviska budúcnosti. Naším poslaním v oblasti profesionálnej tlače je podporovať prechod od analógovej k digitálnej tlači. Týmto spôsobom chceme priviesť spoločnosť k efektívnej tlači s vysokou pridanou hodnotou a s minimálnym dopadom na životné prostredie. Pre naplnenie tejto našej vízie ponúkame široké portfólio služieb, od komerčnej tlače až po tlač etikiet, obalov a priemyselnú tlač. Naša ponuka produktov a riešení patrí k najlepším v odbore a zahŕňa tiež predtlačové a post-tlačové spracovanie.“ 


quotation marks

Naša prezentácia na veľtrhu drupa, ktorá zahŕňa 20 európskych premiér, nebude len letmým pohľadom do budúcnosti. Je to manifestácia nášho odhodlania byť priekopníkom digitálnej transformácie, podporovať vytrvalosť a prispievať k udržateľnosti tlačového priemyslu, najmä v čase, kedy sa rodí éra tlače Industry 5.0.

Olaf Lorenz

Generálny riaditeľ pre medzinárodný marketing spoločnosti Konica Minolta Business Solutions Europe

Kontakt

Kontakt

Vladimíra Hajduková

Product Manager PP & Label

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

vladimira.hajdukova@konicaminolta.cz