Premenlivé údaje pre hmatateľný zážitok

Technológia digitálneho laku a horúcej fólie MGI premieňa tlačové úlohy na veľkolepé a neodolateľné tlačové produkty, ktoré okamžite zachytia pozornosť vašich zákazníkov a zákazníkov ich zákazníkov. S technológiou digitálneho laku zistíte, že je jednoduché nasnímať digitálne výtlačky, zvýrazniť definované oblasti alebo pridať 3D efekty - to všetko vám ponúka atraktívne a živé tlačové produkty, ktoré poskytujú hmatateľný zážitok. A čo viac, kombinácia s modulom ifoIL s horúcou fóliou vám ponúka široký výber farieb a skvelé efekty.

MGI JETVARNISH 3DS

0 Max

MGI JETVARNISH 3DS