DÔVERYHODNÁ ARCHIVÁCIA

INTELIGENTNÁ KANCELÁRIA

 

DÔVERYHODNÁ ARCHIVÁCIA

DÔVERYHODNÁ ARCHIVÁCIA

DIGITÁLNE DOKUMENTY

Už žiadne šanóny v skrinkách a zložité vyhľadávanie.
 

BEZ FYZICKÝCH ARCHÍVOV

Je čas zbaviť sa zbytočných nákladov za priestor, energie a obsluhu fyzického archívu.
 

V SÚLADE S LEGISLATÍVOU

Digitálny archív umožňuje ukladať dokumenty digitálne, dlhodobo a dôveryhodne. Deklaruje pôvod, pravosť a nemennosť dokumentu v  čase, aj s  jeho následnou skartáciou. 

HĽADAJTE DOKUMENTY JEDNODUCHO AKO HUDBU NA SPOTIFY 

Meta čo? Metadáta sú kľúčom k pohodlnému a rýchlemu vyhľadávaniu. Rovnako ako skladba má svojho interpreta, album, alebo patrí do nejakého playlistu, tak môžete aj vyhľadávať firemné dokumenty podľa rôznych parametrov. Týmto parametrom hovoríme metadáta. Pri hľadaní dokumentu obohateného o tieto metadáta tak môžete prísť niekoľkými cestami na rozdiel od prístupu ukladania dokumentov do zložiek, kde je cesta vždy len jedna. Samozrejmosťou je aj vyhľadávanie vo fulltexte.

 

 

BEZ PAPIERA A V SÚLADE S LEGISLATÍVOU 

Povinnosť evidovať účtovné doklady, uzávierky a ďalšie, legislatívou nariadené firemné dokumenty, už len v digitálnej podobe. Ku každému dokumentu je možné evidovať, ako to s ním bolo. V spojení s časovou pečiatkou takto môžeme dokladovať pôvod a nemennosť dokumentu počas celej doby. Zákon nariaďuje evidovať rôzne dokumenty rôzne dlho a následne ich potom preukázateľne zlikvidovať. Aj na toto naše riešenie myslí a riadi sa podľa vopred nastaveného skartačného plánu.  
 


BEZPEČNOSŤ JE ZÁKLAD 

Už žiadne povaľovanie citlivých dokumentov na stole alebo zamykanie do zásuvky. Prístupové práva  k dokumentom pre konkrétnych používateľov alebo skupiny. Editovať alebo len zobraziť, odsúhlasiť, podieľať sa na tvorbe alebo sprístupniť dokument aj mimo firmu. Možnosti nastavenia oprávnení v rôznych krokoch procesu. Notifikácia, aby nikomu nič neušlo.

Chcete vedieť viac?

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme.