Prospekty na stiahnutie

Prospekty na stiahnutie

CEC PRAGUE

Zažite prielom v oblasti priemyselného videnia a bezpečnostných kamerových systémov od Konica Minolta. Staňte sa svedkami najmodernejších inovácií pre dokonalý monitoring, rozpoznávanie objektov a zvýšenú bezpečnosť v showroome CES Prague.

Produkty a služby Konica Minolta

Video Management Software Luxriot

Chráňte svoju prevádzku pred rizikami požiaru

Kompletný balík riešení

Termokamery MOBOTIX umožňujú včasnú detekciu zvýšených teplôt a potenciálnych požiarov v skladoch, skládkach odpadu a recyklačných zariadeniach. Vďaka nepretržitému monitorovaniu a presnému meraniu teploty pomáhajú predchádzať zraneniam, finančným stratám a ekologickým škodám spôsobeným požiarmi. Využite komplexné riešenie skladajúce sa z termokamier, optických kamier a ďalších modulov pre maximálnu bezpečnosť vašej prevádzky.

Monitorujte batériové články 24/7

od Konica Minolta

Toto komplexné riešenie umožňuje nepretržité monitorovanie teploty a detekciu abnormalít pri tisícoch batériových článkov v skladoch a výrobných linkách. Vďaka termokamerám, presným meraniam a automatickým reakciám pomáha predchádzať riziku samovznietenia a rozsiahlym požiarom. Systém spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy a poskytuje záznamy o teplotách pre analýzu. Využite škálovateľné a spoľahlivé riešenie prispôsobené špecifickým potrebám energetiky, automobilového priemyslu a ďalších odvetví.

Komplexné riešenie pre bezpečnosť, monitoring a analýzu

Špičkové termovízne a IP kamerové riešenia MOBOTIX zaisťujú nepretržitý dohľad a analýzu v rôznych odvetviach. V doprave umožňujú kontrolu vjazdov, rozpoznávanie ŠPZ a kontajnerových kódov či monitorovanie tunelov. V zdravotníctve detekujú pády pacientov a poskytujú prehľad o ich pohybe. Vďaka pokročilým vizuálnym analytikám automaticky identifikujú rizikové stavy, merajú teploty a optimalizujú procesy. Zvyšujú bezpečnosť, efektivitu a znižujú prevádzkové náklady v priemysle, logistike aj pri starostlivosti o pacientov.

Inovatívna starostlivosť o seniorov s Nočnou sestrou

Bezpečnosť a efektivita pre moderné zdravotníctvo

Objavte riešenie aktuálnych výziev v nemocniciach a centrách starostlivosti o seniorov s naším prelomovým softvérom Kepler Night Nurse. Zvyšuje bezpečnosť pacientov, eliminuje falošné poplachy a poskytuje cenné informácie o ich aktivitách.