Nazrite do zákulisia

 

Práca v spoločnosti Konica Minolta


Konica Minolta spája svojich zamestnancov nielen počas ich pracovného dňa. Zaoberáme sa aj rôznymi kultúrnymi a športovými aktivitami, ktoré vám poskytujú príležitosti na spoločné aktivity s kolegami, zábavu po pracovnej dobe a uvoľnenie novej energie.

 

Do práce na bicykli

Naši kolegovia z Banskej Bystrice sa zapojili do národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v rámci projektu Do práce na bicykli.

Tvrďák

Víťazstvo znamená prekonať sa a toto heslo akcie Tvrďák platilo počas jedného tropického víkendu dvojnásobne.

U nás, v Konica Minolta, sa 15 našich kolegov rozhodlo už druhý rok po sebe prekonať samých seba a prekážky týchto super pretekov. Kto sa k nám pridá nabudúce?

Zmrzlinový deň

V Konica Minolta sme sa rozhodli osláviť oficiálny začiatok leta zmrzlinovým dňom, tak na centrále, ako aj na pobočkách.

Dni zdravia

V roku 2019 oslávi Konica Minolta Slovakia 27 rokov pôsobenia na Slovensku. A to je už vek, kedy sa treba začať pravidelne starať o svoje zdravie, a to nie len o to firemné. Preto sme na všetkých pobočkách zaviedli novú tradíciu „Dni zdravia“ určenú všetkým zamestnancom, ktorí majú záujem udržiavať v zdravom tele zdravého ducha. Zamestnanci vtedy majú možnosť podstúpiť rôzne preventívne merania, a na občerstvenie majú pripravené zdravé raňajky a ovocné nápoje.

To je to, čo nás poháňa vpred


 

PROGRAM INOVÁCIE TECHNOLÓGIÍ

Podpora našej inovačnej kultúry je kľúčovým faktorom úspechu našej vzrušujúcej transformácie na poskytovateľa IT riešení. Naši zamestnanci sú pozvaní, aby sa aktívne zúčastňovali na tomto procese zmien, napr. spojením nášho „TIP“. Tam sa stretávajú zamestnanci z rôznych krajín a funkčných prostredí v 6-mesačnom programe na riešenie definovaných podnikateľských výziev pomocou agilných metodík.

EURÓPSKA MOBILITA

Európska mobilita je nevyhnutným faktorom na posilnenie našej pripravenosti na budúce výzvy. Naše programy mobility MOVEFORWARD (dlhodobé) a EXCHANGE (krátkodobé) poskytujú zamestnancom možnosť žiť a pracovať v inej európskej krajine, a to buď na 12 mesiacov alebo na obdobie 2 až 3 rokov.


KM MoveForward Logo
KM Exchange Logo

Development European Mobility

AKADÉMIA

Neustále sa usilujeme o podporu našich zamestnancov efektívnymi a na mieru orientovanými tréningami a vzdelávacími programami. Naša vnútropodniková akadémia nám umožňuje pohotovo reagovať na nové trendy v odvetví a na vývoj na trhu a vytvárať zodpovedajúce školiace opatrenia v krátkom čase. Okrem toho pravidelne poskytujeme certifikačné kurzy pre zamestnancov s predajným alebo servisným zázemím, aby sme ich čo najlepšie pripravili na výzvy svojej práce.


KM Academy Logo

Academy Testimonial

Prítomnosť na verejnosti


Konica Minolta sa pravidelne zúčastňuje na rôznych veľtrhoch a podujatiach, ktoré ponúkajú záujemcom o našu spoločnosť a produkty dostatok príležitostí na získanie informácií o témach, do ktorých sa zapájame, ako aj dokonalú platformu na to, aby sme sa s nami dostali do priameho kontaktu.