Take a look behind the scenes

 

Life @ Konica Minolta


Konica Minolta does not stop at connecting its employees during their working day. We also engage in various cultural and sports activities that give you plenty of opportunities to pursue joint activities with your co-workers, have fun after hours, and release new energy. In addition, we offer specific propositions to help improve your work life balance.

Bike2Work


Every summer, we run our own Bike2Work campaign in our Langenhagen Headquarter in order to encourage our employees to “be accountable” – to support the environment and do something for their own health by cycling to work! We support these activities with changing rooms and bicycle parking spaces for our employees.

B2Run

Sport brings people together and Konica Minolta wants to support that. This activity targets people that share one passion: running in a team. All Konica Minolta employees based in Langenhagen are invited annually to join the B2Run company race. Every year, we build up an energetic team that enjoys the sport and the team spirit!

International Community

Konica Minolta International Community focuses on building bridges between colleagues who take the opportunity to work abroad and those of you who live and work locally. By bringing locals and assignees together, we create a true International Community. Exchanging experiences, spending time together after work and jointly discovering the city all contribute to getting internationally connected – professionally and personally.

Family Support

We feel responsible for our employees: In cooperation with a professional partner, we offer you comprehensive consultancy and brokerage services concerning issues such as child minding and family care.

Children's Holiday Activities

Supporting employees at our Langenhagen location in their holiday planning, we offer to look after their children during the summer school holidays: While you continue working as usual, your kids can attend the Konica Minolta Kids Camp where they spend exciting days, for example re-enacting the Wild West as Cowboys and Red Indians, or training as little artists in the make-believe circus.

To je to, čo nás poháňa vpred


 

PROGRAM INOVÁCIE TECHNOLÓGIÍ

Podpora našej inovačnej kultúry je kľúčovým faktorom úspechu našej vzrušujúcej transformácie na poskytovateľa IT riešení. Naši zamestnanci sú pozvaní, aby sa aktívne zúčastňovali na tomto procese zmien, napr. spojením nášho „TIP“. Tam sa stretávajú zamestnanci z rôznych krajín a funkčných prostredí v 6-mesačnom programe na riešenie definovaných podnikateľských výziev pomocou agilných metodík.

EURÓPSKA MOBILITA

Európska mobilita je nevyhnutným faktorom na posilnenie našej pripravenosti na budúce výzvy. Naše programy mobility MOVEFORWARD (dlhodobé) a EXCHANGE (krátkodobé) poskytujú zamestnancom možnosť žiť a pracovať v inej európskej krajine, a to buď na 12 mesiacov alebo na obdobie 2 až 3 rokov.


KM MoveForward Logo
KM Exchange Logo

Development European Mobility

AKADÉMIA

Neustále sa usilujeme o podporu našich zamestnancov efektívnymi a na mieru orientovanými tréningami a vzdelávacími programami. Naša vnútropodniková akadémia nám umožňuje pohotovo reagovať na nové trendy v odvetví a na vývoj na trhu a vytvárať zodpovedajúce školiace opatrenia v krátkom čase. Okrem toho pravidelne poskytujeme certifikačné kurzy pre zamestnancov s predajným alebo servisným zázemím, aby sme ich čo najlepšie pripravili na výzvy svojej práce.


KM Academy Logo

Academy Testimonial

Prítomnosť na verejnosti


Konica Minolta sa pravidelne zúčastňuje na rôznych veľtrhoch a podujatiach, ktoré ponúkajú záujemcom o našu spoločnosť a produkty dostatok príležitostí na získanie informácií o témach, do ktorých sa zapájame, ako aj dokonalú platformu na to, aby sme sa s nami dostali do priameho kontaktu.