Európsky Partnerský Program

Rozšírte svoje zručnosti a zvýšte svoju profesionalitu partnerstvom so spoločnosťou Konica Minolta, globálny korporácií!
 

Hodnota našich partnerov

Je pre nás dôležité, aby si naši partneri udržali svoju vlastnú firemnú identitu. Každá firma je iná a má svoje vlastné, úplne jedinečné faktory úspechu. Či už má partner odborné znalosti v určitej oblasti, alebo jeho silné stránky spočívajú v širších znalostiach a ponuke produktov, v spoločnosti Konica Minolta vítame rozmanitosť a sme si vedomí, že rôznorodosť je jednou zo silných stránok každého podniku.
 

Kľúčové hodnoty nášho partnerského programu:
 

  • Transparentnosť
  • Vzájomné partnerstvo
  • Schopnosti a technická odbornosť
  • Lojalita a záväzky
  • Výsledky predaja


Náš partnerský program Konica Minolta je jednoduchý, férový a transparentný. O úrovni nášho spoločného partnerstva a jeho výhodách rozhodujú partneri, ktorí sa zaväzujú plniť rad požiadaviek pre jednotlivé úrovne partnerstva. Postavenie partnera neurčuje len jedno kritérium, ale ich súhrn. To umožňuje partnerom ďalej rozvíjať svoju pozíciu v podnikaní - nemusia podnikať tak, aby sa nám viac prispôsobili.
 

Firemné hodnoty

Konica Minolta je globálna značka a ako spoločnosť zastávame tieto hodnoty:

  • Odborné znalosti
  • Prínosné inovácie
  • Udržateľný rozvoj
 

Tieto hodnoty sme odhodlaní hájiť a požadujeme je tiež pri spolupráci s našimi partnermi, čo nás inšpirovalo k vytvoreniu nášho partnerského programu.
 

Sme odhodlaní podporiť rast vašej firmy a rozvíjať udržateľné partnerstvo s realistickými cieľmi a prínosnými výhodami, ako sú napríklad platby bonusov po splnení cieľov. Jediné, čo musíte urobiť, je splniť sadu požiadaviek, ktoré sú v rámci tohto programu jasne definované.
 

Ak chcete ďalej rozširovať svoje vedomosti a know-how, môžete sa zapojiť do programu rozvoja zručností.

Úrovne partnerstva

Máme záujem o našich partnerov a ich podnikania. Úroveň partnerstva neurčujeme iba na základe vášho obratu, ale definovali sme niekoľko kritérií, ktoré môžu postavenie partnera vylepšiť. Inými slovami zohľadňujeme obchodný model partnerov, nenútime je adaptovať sa na náš model.

Čím viac kritérií partner spĺňa, tým vyššia úroveň partnerstva bude mať a tým viac výhod získa.
 

Partnerský program spoločnosti Konica Minolta prináša výhody obom stranám. Usilujeme sa o podporu partnerských obchodných aktivít, aby sme spoločne rástli.


 

Výhody

Pri vytváraní partnerského programu sme sa snažili našim partnerom ponúknuť rad výhod.
 

Jasne a výstižne stanovené ciele a výhody.
 

Spoločné ciele vzájomne dohodnuté na začiatku roka prostredníctvom spoločného obchodného plánu na podporu rastu partnerovho podnikania.
 

Maximalizácia viditeľnosti firmy vďaka integrácii do vyhľadávača spoločnosti Konica Minolta "kde kúpiť" na webových stránkach príslušnej krajiny. To znamená, že zákazníci, ktorí na webových stránkach hľadajú produkty Konica Minolta, budú presmerovaní na vašu firmu.
 

Rozvoj zručností a rozširovanie znalostí: Naši partneri môžu využívať výhody školiacich kurzov Konica Minolta, ktoré môžu byť v závislosti na úrovni partnerstva poskytované zdarma.
 

Certifikácia preukazujúca zručnosti a znalosti pri ponúkaní najmodernejších produktov a riešení od spoločnosti Konica Minolta.
 

Certifikácie

Mnoho našich produktov a riešení vyžaduje odborné zručnosti a znalosti, a od partnerov preto požadujeme vyšší angažovanosť.
 

Našim partnerom, ktorí získali špecializované znalosti v určitej oblasti alebo pre určitý rozsah produktov, preto ponúkame rad certifikáciou, ktorými sa môžu koncovým zákazníkom prezentovať. Akonáhle partneri absolvujú príslušné školenia a splní určité podmienky, ktoré preukazujú ich odbornosť, môžu propagovať svoju certifikáciu na úrovni svojho partnerstva.
 

Menované kontakty v každej firme prejdú radom školiacich kurzov a získajú všetky potrebné informácie a odborné znalosti, aby sa stali certifikovanými odborníkmi. Partneri spoločnosti Konica Minolta, ktorí sa zúčastnia nášho procesu certifikácie pre produkty, majú nárok na rozšírenú sadu výhod, ako sú ďalšie školenia a odborná podpora.
 

Podrobné informácie o tom, aké certifikácie sú pre vás v danej lokalite dostupné, nájdete na miestnych webových stránkach.
 

Zaobstarajte si brožúru partnerského programu, kde sú všetky informácie na jednom mieste.

Brožúra partnerského programu