Začnite digitalizovať vašu firmu

Začnite digitalizovať vašu firmu

Viete, že môžete po novom archivovať a schvaľovať účtovné doklady iba elektronicky? Ukážeme vám, ako na to.


V rámci digitálnej transformácie veľa „backoffice oddelení“ dnes pracuje v tzv. hybridnom režime – napr. prichádzajúce faktúry množstvo firiem prijíma už elektronicky, ale potom ich tlačí a fyzicky ukladá vo svojich archívoch. Podobný prístup sa praktizuje aj pri zmluvách, účtenkách, rôznych formulároch, ktoré je potrebné podpisovať. Navyše teraz, v čase, keď niektorí zamestnanci sú na home office, býva zdĺhavé a ťažké také agendy efektívne spracovávať.
 

V rámci webinára vám ukážeme, ako sa pri týchto agendách viac priblížiť plne digitálnemu svetu tak, aby bol zachovaný súlad s aktuálnou legislatívou.
 

Webinár v skratke:

  • Teší sa na vás Lukáš Král a Pavel Katrenčík.
  • Budeme sa rozprávať o elektronickom archivovaní a schvaľovaní účtovných dokladov v súlade s aktuálnou legislativou.
  • Vysielame už vo štvrtok 17. 2. 2022 od 10:00.
  • Webinár zadarmo potrvá zhruba 60 minút vrátane otázok.

Prednášajúci

Prednášajúci
open image in modal
quotation marks

Produktový manažér pre oblasť Digital Workplace

Pavol Katrenčík

Oblasti, v ktorých pomáha klientom, je okrem iného oblasť digitalizácie dokumentov, elektronického podpisovania a dochádzky. Stovkám firiem a inštitúcií v Česku a na Slovensku tak vďaka produktom ktoré má v Konica Minolta na starosti ušetril náklady a zvýšil zisky, vďaka automatizácii podnikových procesov.

open image in modal
quotation marks

Produktový manažér pre oblasť Digital Workplace

Lukáš Král

Medzi témy, ktorým sa venujem, patrí digitalizácia a inteligentná správa podnikového obsahu. Primárne teda ide o firemné dáta a dokumenty. Zákazníkovi prináša inteligentná správa dokumentov vyššiu efektivitu, zrýchľovanie procesov, znižovanie nákladov a v neposlednom rade spokojných zamestnancov, ako koncových používateľov týchto moderných nástrojov.

Program

Program
17.
feb 2022

Predstavenie spoločnosti Konica Minolta ako firmy venujúcej sa digitalizácii a automatizácii procesov vo firmách

Čo sa zmenilo v legislatíve. Nástroje na zabezpečenie súladu s legislatívou

Ako schvaľovať a archivovať účtovné doklady len a len v elektronickej podobe vrátane ukážky

Ukážka elektronického podpisovania a archivácie zmlúv

Otázky a diskusia, aké ďalšie agendy možno spracovávať, prípadne poradenstvo, ako postupovať s nasadením takéhoto riešenia

Záver