Business

Slovenské firmy sa bránia pred krízou masívnou automatizáciou

Vytváranie objednávok, zmlúv, alebo účtovných dokumentov. To sú príklady najčastejších procesov, ktoré stále väčší počet firiem rieši úplne automatizovane pomocou sofistikovaných IT systémov. Rastúci záujem o tieto technológie potvrdzuje aj spoločnosť Konica Minolta, ktorá zaznamenala medziročný 150 % nárast dopytu po týchto službách.

27.04.2023
4 minúty 4 minúty
Obsah
Ako najväčší slovenský dodávateľ softvéru Nintex Automation pre automatizovanie procesov a robotizáciu práce evidovala v minulom roku zdvojnásobenie využívania týchto služieb rovnako u svojich zákazníkov. Podľa Konica Minolta môže stredne veľká firma iba pomocou digitalizácie faktúr a zavedením jej riadeného obehu dosiahnuť úspory vo výške až 21 000 eur ročne.

Automatizácia ako odpoveď na nedostatok kvalifikovaného personálu

“Firmy menia svoje stratégie digitálnej transformácie v reakcii na dlhodobý nedostatok kvalifikovaného personálu na Slovensku. Negatívny vývoj ešte umocnili nedávne lockdowny, kedy tisíce pracovníkov neboli v jeden moment k dispozícií na svojich miestach. Zatiaľ čo predtým bolo cieľom digitalizácie zrýchlenie výroby a skrátenie obchodných procesov, teraz sa podniky snažia maximálne využívať systémy, ktoré dokážu automatizovane vybavovať rutinné procesy,” konštatuje Petr Atanasčev, riaditeľ produktového marketing Konica Minolta Business Solutions Czech a dodáva: “V praxi sa nám potvrdzuje, že už nestačí iba riadiť elektronické dokumenty, ale ideálna je automatizácia celých administratívnych procesov a minimalizácie ich závislosti na ľudskom faktore. Iba tak je možné udržať chod firmy a jej administratívu aj v prípade nedostatku pracovníkov.”

Nová éra propojených procesů v podnikaní

Moderné automatizačné systémy je možné podľa Konica Minolta ľahko prepojiť s ľubovoľnými IT nástrojmi akými sú napríklad MS Teams, SharePoint Online, Outlook, rôzne ERP systémy či databázy. “Naši zákazníci pritom najviac oceňujú práve previazanosť s produktmi Microsoft, ktoré im umožňujú využívať služby automatizácie bez toho, aby sa museli naučiť pracovať s nejakým novým systémom,” konštatuje P. Atanasčev s tým, že automatizovať je možné všetky typy procesov od vytvárania zmlúv, objednávok, schvaľovania požiadaviek, cez vybavovanie účtovných a zmluvných dokumentov až po komplexné riešenie riadenia životného cyklu produktov, riadenia dokumentácie, kontroly kvality, riadenia zvyšovania kvality, alebo spracovania logistických procesov.

Konica Minolta je najväčším dodávateľom riešenia Nintex Automation v Českej a Slovenskej republike pre zákazníkov od dvesto užívateľov. Partnerstvo s Nintex na úrovni “Partner Tier: Premier” preukazuje najvyššiu úroveň znalostí pre automatizáciu procesov, predávania informácií prostredníctvom elektronických formulárov a robotizácie práce, rovnako ako najvyššiu možnú kvalifikáciu Konica Minolta v oblasti implementácie, konzultačných činností a licencovania Business Process Management nástrojov.

Služby spojené s digitálnou transformáciou a so zavádzaním automatických procesov poskytuje Konica Minolta na Slovensku už od roku 2013. Sú vhodné predovšetkým pre subjekty, ktorých prevádzka zahŕňa veľké množstvo formulárov, dokumentov a interných procesov. Medzi takéto firmy patria napríklad výrobné, účtovné firmy, banky, energetické spoločnosti, alebo zdravotnícke zariadenia. Podľa Konica Minolta môže stredne veľká firma iba pomocou digitalizácie faktúr a zavedením ich riadeného obehu dosiahnuť úspory až vo výške 21 000 Eur ročne.

Príklady úspor pri zavedení riadeného obehu faktúr

  • Úspory, ktoré možno presne vyčísliť, vychádzajú zo stratového času pri vybavovaní urgencií a upomienok. U niektorých dodávateľov sa dajú rovnako uplatňovať tzv. bonusy za platby v termínoch. Správou elektronických faktúr možno predísť aj možným sankciám za oneskorené platby. U stredne veľkých firiem s viac ako 10 000 faktúrami ročne sa odhadujú celkové úspory v tejto oblasti vo výške 14 000 - 21 000 Eur ročne.
  • Iné úspory vychádzajú z kontroly správnosti faktúr. Firma so 100 zamestnancami štandardne spracováva 6 000 faktúr ročne. Približne v 30 % faktúr nastáva problém, ktorý spôsobí aspoň 15 minútové zdržanie oproti štandardu. Z tohto príkladu vychádza úspora minimálne 4 000 Eur ročne.
  • Úspory je možné dosiahnuť aj vďaka jednoduchému spôsobu vyhľadávania faktúr. Stredne veľká výrobná firma odhaduje čas na hľadanie faktúr na 180 hodín za rok. Pri internej cene nákladov na zamestnanca 12 Eur za hodinu, riadený obeh faktúr vytvoril úsporu len za hľadanie faktúr 2 200 Eur ročne.

Ako na digitalizáciu a využívanie dát

Výhody moderných automatizačných systémov pre efektivitu a úspech firiem.

Zistiť viac
Toto by pre vás mohlo byť tiež zaujímavé:

Konica Minolta stráži kvalitu výroby vo farmaceutickej spoločnosti

Potreba vizuálnej kontroly výrobkov a zásob je kľúčová pre každú modernú...

Business
02.05.2023
Pre vás od nás: