Business

Konica Minolta stráži kvalitu výroby vo farmaceutickej spoločnosti

Potreba vizuálnej kontroly výrobkov a zásob je kľúčová pre každú modernú výrobnú firmu. Monitorovací systém VQI od Konica Minolta je založený na hlbokom strojovom učení, ktorý výrazne zlepšuje výrobný proces z hľadiska bezpečnosti aj efektívnosti. Firmy tak dokážu šetriť čas ako aj náklady.

02.05.2023
4 minúty 4 minúty
Obsah
Kvalita dnes šetrí čas ako aj peniaze. A to nielen pri samotnej kvalite vstupných komponentov, montáže ale aj pri finálnej kontrole bezchybnosti produktu. Zabezpečenie nulovej chybovosti je dnes omnoho jednoduchšie ako v minulosti. Pomôže vám pokročilý systém vizuálnej inšpekcie kvality VQI Forxai od Konica Minolta.

Ako môže VQI pomôcť vášmu podnikaniu?

  • Zvýšenie produktivity - znižuje počet kazových výrobkov a udržuje vysoký štandard kvality.
  • Efektívne rozhodovanie  - dlhodobé analýzy a štatistiky pomáhajú udržovať aktuálne informácie a prijímať správne rozhodnutia.
  • Zvýšená spoľahlivosť - záruka, že dodávka výrobkov je včas.
  • Zníženie nákladov - nebude potrebné zamestnávať a preškoľovať ďalších pracovníkov inšpekcie kvality, menej výrobného odpadu.

Ukážeme vám skutočný príklad z Česka, že vizuálna kontrola VQI Mobotix dokáže reálne pomôcť a znížiť výrobné náklady. Aktuálne naše služby kontroly kvality využíva česká farmaceutická spoločnosť s nepretržitou a automatickou výrobou. Kontrola kvality zamestnancami bola založená na ľudskom úsudku a preto aj neraz zraniteľnejšia. Dnes systém pre vizuálnu kontrolu VQI Mobotix automaticky deteguje praskliny, cudzie predmety či nechcenú kontamináciu. Súčasťou riešenia sú pokročilé algoritmy umelej inteligencie a hĺbkového učenia, kamery Mobotix pre vizuálnu kontrolu, čítačka QR kódov ako aj algoritmy počítačového videnia. Firma tak nahradila ľudské zdroje za plne automatickú linku vrátane automatickej vizuálnej kontroly. Výsledkom je stabilná 4-krát rýchlejšia výroba, zlepšenie času dodania objednávok a zníženie počtu zamestnancov kontroly. Firma tak vďaka automatickej vizuálnej kontrole výrazne znížila svoje výrobné náklady a stala sa konkurencieschopnejšou. 

  • Kontroluje praskliny, cudzie predmety, nechcenú kontamináciu
  • 4x rýchlejšia výroba
  • Zníženie výrobných nákladov
  • Zlepšenie času dodania objednávok

Ako na kamerové systémy

Kamerové riešenie VQI - kontrola, efektivita a zlepšenie produktivity.

Zistiť viac
Toto by pre vás mohlo byť tiež zaujímavé:

Slovenské firmy sa bránia pred krízou masívnou automatizáciou

Vytváranie objednávok, zmlúv, alebo účtovných dokumentov. To sú príklady...

Business
27.04.2023
Pre vás od nás: