Ekológia

Poradca pre recyklovanie: Kam s použitými tonermi alebo šanónmi?

Aj vy premýšľate, ako správne recyklovať niektoré kancelárske potreby? Častým problémom sú tonery, odpad zo skartovačiek, kancelársky papier alebo iné kancelárske vybavenie.

10.10.2023
3 minúty 3 minúty
Obsah
Približne 70 % všetkého odpadu produkovaného v kanceláriách tvoria zmesové papierové výrobky. Od letákov, katalógov, po faktúry, tlačoviny, účtenky. Okrem toho približne 30 % vytlačeného papiera sa nikdy nevyberie z tlačiarne a nenájde svoje upotrebenie. Aj preto je recyklácia na pracovisku dôležitá. A na čo by sme sa mali pri recyklovaní zamerať?

1. Tonery

Niektoré tonery obsahujú látky, ktoré sa pri nesprávnom zaobchádzaní môžu uvoľňovať do životného prostredia a kontaminovať ho. Ide predovšetkým o tonerový prach, zmagnetizované kovy alebo sadze. Použité tonery preto nevyhadzujte do nádob. Hľadajte zariadenia vybavené modernými polymerizovanými tonermi. Tie môžu znížiť emisie CO2 až o polovicu. Do popredia sa dostávajú aj tonery vyrobené z biomasy. Recyklovať tonery môžete dvoma spôsobmi:
 
  • Odovzdať predajcovi alebo dodávateľovi, u ktorého ste ho kúpili. Predávajúci je povinný s ním nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Využitie programu recyklácie tonerových kaziet, ktorý ponúkajú jednotliví výrobcovia tlačiarní a tonerov. Ide o bezplatný, jednoduchý a ekologický spôsob recyklácie prázdnych tonerových kaziet.
Aká je prax pri vyradených toneroch Konica Minolta?

Sme si plne vedomí svojej globálnej zodpovednosti vo všetkých ohľadoch našej činnosti. To zahŕňa aj výber materiálov na výrobu tonerov, ako je napr. biomasa, ktorá je v nich použitá. Táto technológia výroby redukuje škodlivý vplyv na životné prostredie a prispieva k jeho ochrane.
Zabezpečujeme spätný odber všetkých vyradených tonerov Konica Minolta. V rámci spätného odberu sa tonery nezaraďujú pod kód odpadu a nie je potrebná ich evidencia vo vašom odpadovom hospodárstve. Zvoz vyradených tonerových kaziet možno objednať samostatne alebo spoločne s vyradeným elektrozariadením alebo batériami.

2. Kancelársky papier

Do kontajnera na papier patrí samotný kancelársky papier, ale tiež obálky, časopisy, katalógy alebo krabice. Nemusíte sa báť, keď na papieri zostane kancelárska spinka, na obálke je plastové okienko alebo na papieri zostane lepiaca páska. S tým si poradia pri recyklácii.

3. Skartovaný papier

Pre skartovaný papier platia iné pravidlá. Tu platí zásada, že v menšom množstve ho môžete hodiť do kontajnera na papier. Vo veľkom množstve sa odporúča odvoz na zberný dvor.  Majte na pamäti, že skartovaný papier predstavuje riziko znečistenia okolia kontajnera. Pri jeho otváraní ho vietor často rozfúkava. Niektoré spoločnosti začali používať skartovaný papier ako výplň obalov namiesto bublinkovej fólie.

4. Zakladače, euroobaly

Papierové zložky vhadzujte do kontajnera na papier aj s jeho kovovými časťami. Plastové zakladače, prípadne papierové s laminovanou vrstvou dávame do komunálneho odpadu.  Do komunálu patrí aj termopapier (napríklad účtenky). Euroobaly patria do plastu.

5. Perá

Ak sa dajú kancelárske perá rozmontovať, tak je dobré jednotlivé diely rozobrať a roztriediť do správnych kontajnerov. Plastové telo pera teda hodíme do plastového kontajnera a zvyšok do komunálneho odpadu.

Efektívna tlač a ekologická likvidácia tonerov

Energeticky efektívne kancelárske stroje Konica Minolta.

Zistiť viac
Toto by pre vás mohlo byť tiež zaujímavé:

7 tipov pre ekonomickú
a ekologickú tlač

Patríte medzi firmy, v ktorých sa stoly prehýbajú pod množstvom vytlačených...

Ekológia
15.09.2023

Päť tipov na digitálne upratovanie a udržateľnosť

Deň digitálneho upratovania 2024 sa koná 16. marca 2024 a nabáda nás, aby sme...

Ekológia
15.03.2024
Pre vás od nás: