Flexi Capture - Inteligentné vyťaženie dát z dokumentov

Zvýšte efektivitu procesov inteligentným spracovaním obsahu


ABBYY FlexiCapture je platforma novej generácie pre klasifikáciu a extrakciu dát, ktorá automaticky vyťažuje dokumenty a dáta a urýchľuje tak transakcie, zlepšuje služby zákazníkom, poskytuje väčšiu prehľadnosť, zlepšuje rozhodnutia a zabezpečuje súlad s predpismi. Novo definuje segment softvéru prostredníctvom série automatizovaných techník strojového učenia a zároveň zjednodušuje nastavenie a rozširuje výkon. Platformu možno ľahko rozšíriť a škálovať tak, aby slúžila rôznym projektom a dokonale vyhovovala moderným podnikom s distribuovanou štruktúrou, ale aj malým a stredným podnikom.Scenár použitia

Scenár použitia

 Spracovanie faktúr pre účty dodávateľov

 Spracovanie tlačív, daňových formulárov a formulárov z oblasti školstva či zdravotníctva

• Potvrdenie o doručení

• Neštruktúrované dokumenty / spracovanie zmlúv

• Správa prípadov pre hypotéku a poistenie

• Spracovanie pohľadávok a objednávokABBYY FlexiCapture je vysoko presná a škálovateľná platforma pracovného toku dokumentov, ktorá inteligentne zachytáva, triedi a prenáša kritické údaje z neštruktúrovaných a štruktúrovaných dokumentov na správny proces, pracovný postup alebo rozhodovací mechanizmus.

Kľúčové funkcie

Kľúčové funkcie

Viackanálový vstup -  MFP,  skenery, e-maily, FTP, pracovné zložky (Hot Folders), mobilné zariadenia, či iné ďalšie

 Automatické učenie - systém sa automaticky učí a zlepšuje na základe spätnej väzby od používateľov s použitím strojového učenia

 Mobilné skenovanie dokumentov - vysoká kvalita nahrávania z mobilných zariadení je zaistená nástrojmi pre zlepšenie obrazu, pre vyššiu dostupnosť a rýchlosť spracovania

Pokročilé triedenie -  používa metódu umelej inteligencie, tzv. hlbokého učenia (konvolučné neurónové siete) , triedenie podľa vzhľadu alebo štruktúry a tiež triedenie textov podľa štatistickej a sémantickej analýzy textu

• Nástroje pre pokročilé monitorovanie a analýzu

 Správa  prípadov - pre konkrétne procesy je možné predefinovať sady dokumentov pre automatickú kontrolu napr. hypoték, poistenia alebo finančných aplikácií

 Viacúrovňová ochrana dát -  nastavenie ochrany dát v rámci výmeny alebo overovania, obojsmerné šifrovanie medzi serverom a používateľom 

 Jedno riešenie pre všetky typy dokumentov  - vďaka sofistikovanej analýze textu dokáže FlexiCapture určiť presný typ dokumentu i rôzne oblasti v dokumnte

 Zdieľanie viacerými používateľskými skupinami (multi-tenancy) - bezpečné a izolované prostredie pre viac nezávislých používateľských subjektov

 Podpora rôznych prehliadačov  - webové Stanice FlexiCapture HTML5 podporujú Chrome, Firefox, Safafi, IE, Opera a ďalšie

 Škálovateľnosť a posilnený výkon  - nezáleží na tom, či potrebujete spracovať cez milión dokumentov denne alebo 1 000 strán za minútu, architektúra FlexiCapture je možné navrhnúť tak aby vyhovela vašim požiadavkom