Sharepoint

Služby pro SharePoint


Microsoft SharePoint je platforma, která umožňuje mnoho možností, jak pracovat s elektronickými dokumenty nebo informacemi v elektronické podobě v rámci firmy – přehledně, uživatelsky přívětivě a moderně.
Ve spolupráci se společností Microsoft zajišťujeme praktickou pomoc při nasazování technologie SharePoint pro mnoho užitečných scénářů, od klasických požadavků na vybudování Intranetu, Extranetu, systémů pro správu obsahu či dokumentů, sociální síť, firemní vyhledávač až po speciální aplikační úpravu pro specifické potřeby firmy.
Balíček služeb Konica Minolta se službami Microsoft SharePoint (ve verzi on-premise i ve verzi SharePoint Online) je vyzkoušeným a osvědčený nástrojem, jak pracovat s elektronickými dokumenty moderně, intuitivně a přehledně a jak tyto funkce získat bez zbytečných přešlapů, rychle a efektivně.

Cesta k moderní společnosti
Každý tým, každý projekt, každá agenda, každá skupina, každá pobočka, všichni uživatelé jednotně nebo i zvlášť, obchodní partneři i zákazníci mohou mít svůj moderní portál s moderním grafickým rozhraním. Každý portál je uzpůsobený specifické potřebě dané skupiny i dané potřeby, a přesto všechny mohou fungovat propojeně v jednom mocném integrovaném ekosystému s ostatními informačními systémy ve firmě.

Cesta k transformaci obchodních procesů
Díky seznamům, knihovnám, propojením s integračními nástroji jako jsou K2, nebo PowerPlatform, dokáže Konica Minolta pro vás vytvořit jedno bezešvé digitální prostředí fungující na základě přehledných portálů a přehledů, které jsou napojené na libovolné formuláře usnadňující sběr informací, pracovní postupy, ale i aplikace, které ulehčují vašim spolupracovní kům jejich práci.


 

Nechte informace a data plynout tam, kde mají být

Každý dokument a každá informace má své parametry, vlastníka, zákazníka/uživatele, prioritu, důležitost a důvěrnost, tvůrce/odesílatele, čas a účel. Díky tomu lze snadno učit nejen kam daný dokument patří, ale také co má způsobit, do jakého pracovního postupu má odejít a komu je určen.
Při správném nasazení už není potřeba číst manuály a návody kam co patří, už se nemusíte obávat, že by se dokument objevil tam kde se objevit nemá, nebo se uložil tam kde by ho nikdo nehledal.
Podporuje týmovou práci nad dokumenty s možností komentování, potvrzování, verzování a jejich schvalování v podobě řízené dokumentace.

Typické UseCase
Konica Minolta má kromě běžných portálových funkcí k dispozici několik typických a vyzkoušených scénářů nejčastěji používaných s touto platformou.

reseni_klic-100x100.png WrokplaceGO
Workplace Go je ucelené řešení formou služby pro zajištění moderního firemního pracovního prostředí dostupného formou jednotného centrálně řízeného digitálního portálu. Na jednom místě jsou k dispozici veškeré informace o vaší firmě, přehledy, projekty a týmy ve kterých uživatel působí a individuální pracovní prostory každého jednotlivce. Každý uživatel dostává do rukou moderní komunikační nástroje pro instant messaging, týmovou práci, přehledy nad změnami a možnost sdílení informací v rámci řízené vnitrofiremní sociální sítě
 
reseni_klic-100x100.png Důvěryhodný archiv
Řešení Důvěryhodného archivu přináší funkci pevného ukotvení dokumentů v čase pomocí automatizovaného systému časových razítek, prokazatelnou (důkaz) neměnnost s využitím elektronických podpisů a záruku čitelnosti digitálního formátu dokumentu. Je nezbytnou součástí každé firmy, která vyžaduje udržení právní validity elektronických dokumentů
 
reseni_klic-100x100.png Notifikace
Systém pro odesílání notifikačních oznámení ve formě agregované e-mailové zprávy, s jasně definovatelnými a hlídatelnými pravidly pod kontrolou webového administrátora.
reseni_klic-100x100.png Jednotné projektové úložiště
Úložiště informací k sledovaným případům nebo událostem vyžadující projektové řízení. Nahrazuje systémy vynucující současné ukládání informací na více místech, automatizuje vytváření struktur určených pro evidenci informací a sjednotí přístupová oprávnění tak, aby potřebné informace a dokumenty byly přístupné všem oprávněným uživatelům napříč odděleními. Zadávané informace umožní sledovat jednotlivé projekty v celém jejich životním cyklu od vzniku, realizace projektu, následné podpory a rozvoje.
 
reseni_klic-100x100.png Řízená dokumentace
Systém řeší zakládání, připomínkování, schvalování, seznámení s dokumenty. Vyřeší přehlednou evidenci předchozích verzí dokumentů, ke kterým je možné rychle se vrátit. Systém, kde není třeba dohledávat fyzické verze distribuovaných papírových dokumentů.
 
reseni_klic-100x100.png Datové schránky
Integrace SharePoint se systémem ISDS. Stahuje přijaté zprávy včetně příloh a ukládá je na uložiště. Uživatel tak nepřichází o data, která se z datových schránek automaticky mažou po 90 dnech ale má je stále přístupné.

Služby dostupné od Konica Minolta

Chcete vědět více?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám do 2 pracovních dnů ozveme s nezávaznou konzultací.