Vyťažovanie faktúr ako služba

Automatické vyťaženie údajov z faktúr formou služby


Jednoduché, bezchybné, a platíte len za to, čo využívate.


Vyťažovanie formou služby rieši export dát z digitálnych dokumentov bez nutnosti zásahu obsluhy na strane koncového používateľa. Zákazník teda jednoducho pošle e-mailom sken faktúry vo formáte PDF. Na strane poskytovateľa služby Konica Minolta sa všetky potrebné dáta vyťažia pomocou nástroja s umelou inteligenciou pre učenie sa novým vzorom faktúr. Súčasťou služby je aj ručná verifikácia dát s doplnením údajov, ktoré softvér nerozpoznal. Zákazník teda dostane naspäť 100 % overené dáta vyexportované do formátu XML a PDF. Tento formát výstupných údajov možno jednoducho odoslať do nadväzujúcich systémov. Na mesačnej báze vám budeme účtovať len za počet reálne vyťažených faktúr.


Prečo toto riešenie?

  • Nahradzuje manuálne prepisovanie dát z papierových originálov
  • Znižuje časovú náročnosť prepisu a importu údajov do systému
  • Eliminuje chybovosť ručného prepisovania
  • Šetrí čas zamestnanca strávený nad kontrolou správnosti údajov
  • Bez veľkých vstupných investícií do licencií za softvér
  • Takmer nulové náklady na implementáciu


Až 95 % úspešnosť vyťaženia od prvého dňa nasadenia. Bez nutnosti vytvárať šablóny. To je vyťažovanie pomocou umelej inteligencie.

Princíp vyťažovania faktúr je postavený na najnovšej technológii AI (umelej inteligencie pre porozumenie textu). SW chápe význam kľúčových slov a neviaže sa na pozície jednotlivých údajov na dokumente (faktúre). Vďaka tomu môžeme garantovať vysokú spoľahlivosť vyťažených dát bez nutnosti vytvárania šablón pre každú dodávateľskú faktúru osobitne.


                                   

Služba funguje veľmi jednoducho:
 
CaaS-1.PNG

Vstup

Faktúry budú doručované prostredníctvom e-mailovej adresy vo dormáte PDF (na každú faktúru jedno PDF).

CaaS-2.PNG

Proces vyťažovania

Princíp vyťažovania faktúr je postavený na najnovšej technológii umelej inteligencie. V prípade, že softvér dáta nerozpozná, postupujú na ručnú verifikáciu na strane dodávateľa.

CaaS-3.PNG

Výstup

Spracované faktúry budú doručované do úložiska na strane zákazníka vo formáte PDF/A a XML súboru podľa štandardu ISDoc.

Oblasti použitia

Oblasti použitia
Všade, kde sa spracováva väčšie množstvo faktúr každý deň:
                                                         

Implementácia

Implementácia
Nasadenie tejto služby je veľmi rýchle a nie je k nemu potrebná žiadna infraštruktúra ani kúpa novej licencie. Zákazník zaplatí iba aktivačný poplatok v podobe 0,5 MD (človekodeň) za nasadenie služby. Na mesačnej báze sa mu potom účtuje za počet reálne vyťažených faktúr.

Dva modely služby

Dva modely služby
Každý zákazník má možnosť rozlíšiť faktúry na typ STANDARD a EXPRESS.  Typ STANDARD je pre bežné faktúry, ktoré sa verifikujú štandardne do 24 hodín, najneskôr však do 48 hodín na strane Konica Minolta a sú vždy 100 % vyťažené. Pri type EXPRESS sa faktúry vyťažia iba v rámci softvéru pomocou umelej inteligencie, ktorý býva zvyčajne úspešná na 90 %, ale už ďalej nepostupujú na manuálnu verifikáciu a doplnenie na strane KM. Takéto faktúry sa zákazníkovi vrátia vyťažené naspäť najneskôr do 1 hodiny.

 

Pozrite si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

Brožúra Vyťažovanie ako služba
CaaS brožúra náhľad