Vytvárajte dostupné, zdieľateľné a prehľadávateľné digitálne knižnice

ABBYY FINEREADER SERVER - AUTOMATIZOVANÝ VEĽKOOBJEMOVÝ SERVER PRE KONVERZIU DOKUMENTOV


ABBYY FineReader Server, navrhnutý pre veľkoobjemovú konverziu dokumentov, automaticky modifikuje veľké objemy dokumentov do digitálnych knižníc, ktoré sa dajú prehľadávať a zdieľať. Tento produkt pre konverziu OCR na báze servera prevádza naskenované a elektronické dokumenty do formátov PDF, PDF/A, DOCx alebo iných formátov pre vyhľadávanie, dlhodobé uloženie, spoluprácu alebo ďalšie spracovanie – rýchlo, presne a automaticky.


ABBYY FineReader Server prijíma obrázky dokumentov zo zložiek úložiska, multifunkčných tlačiarní, skenerov alebo e-mailov a pomocou technológie OCR (Optical Character Recognition) ich automaticky konvertuje do komprimovaných, prehľadávateľných digitálnych formátov.

V prípade potreby môže systém manuálne opraviť textové informácie alebo do pridať dokumentu metadáta (voliteľné). Táto služba môže bežať 24 hodín denne alebo spracováva dokumenty postupne podľa plánu, aby sa optimalizovalo využitie hardvérových zdrojov. Výsledné digitalizované súbory možno ukladať do ľubovoľného počtu pamäťových oblastí alebo ich vkladať do iných aplikácii.


• ŠTANDARDIZUJTE SVOJ OBSAH

Pretvárajte zbierky dokumentov do štandardizovaných a dobre usporiadaných digitálnych knižníc.

• ZAISTITE SI RÝCHLU NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ

FineReader Server umožňuje rýchlu implementáciu a je nenáročný na údržbu, takže aj finančný efekt sa ukáže rýchlejšie.

• NAPLÁNUJTE SI SPRACOVANIE

Povoľte konverziu podľa potreby 24 hodín denne alebo naplánujte postupné spracovanie, aby ste optimalizovali využitie hardvérových zdrojov.

• SPLNOMOCNITE NETECHNICKÝCH OBCHODNÝCH POUŽÍVATEĽOV

FineReader Server nevyžaduje pre spustenie procesov konverzie žiadne špeciálne školenie ani predchádzajúce znalosti.

• ZEFEKTÍVNITE MANIPULÁCIU S DOKUMENTMI

Vytvárajte digitálne dokumenty, ktoré je možné ľahko ukladať, rýchlo distribuovať do špecializovaných systémov alebo zdieľať s tímami.

• UROBTE OBSAH DOSTUPNÝM A PREHĽADÁVATEĽNÝM

Obchodní užívatelia môžu v digitálnych archívoch rýchlo vyhľadávať dokumenty, ktoré obsahujú adekvátne kľúčové slová.

Kľúčové vlastnosti

Kľúčové vlastnosti

• SPOĽAHLIVÉ ROZPOZNÁVANIE ZNAKOV

Prináša rýchle a presné výsledky vo viac než 190 jazykoch.

• ARCHITEKTÚRA NA BÁZE SERVERA

Využíva všetky dostupné hardvérové zdroje najefektívnejším možným spôsobom.

• VEĽKOKAPACITNÁ ŠKÁLOVATEĽNOSŤ

V krátkej dobe konvertuje veľké objemy dokumentov.

• KONVERZIA A KOMPRESIA SÚBOROV PDF

Komprimuje súbory PDF, aby zaistil minimálnu veľkosť súborov pri súčasnom zachovaní kvality. Podporuje formáty PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2u a PDF/A-3a.

• ŠIROKÁ PONUKA PODPOROVANÝCH FORMÁTOV

Automaticky prevádza z formátov PDF, JPEG, TIFF, OpenDocument, HTML a ďalších, spolupracuje s programami Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

• INTEGRÁCIA DO EXISTUJÚCICH SYSTÉMOV

Ľahko sa prepája s digitálnymi archívmi alebo systémami pre správu podnikového obsahu prostredníctvom XML tiketov, COM-based API a API webových služieb.

• ROZPOZNÁVANIE ČIAROVÝCH KÓDOV

Číta 1D a 2D čiarové kódy za účelom oddelenia dokumentov a/alebo pridania metadát.

• TYPY DOKUMENTOV A METADÁTA

Automatické priradenie typov dokumentov a ich atribútov; v prípade potreby umožňuje ručné vytváranie metadát.

• ROZPOZNÁVANIE HISTORICKÝCH PÍSEM

Podporuje staršie blackletter fonty (Schwabacher) a väčšinu ďalších gotických písem v angličtine, nemčine, francúzštine,

taliančine a španielčine.

• INTEGRÁCIA SO SHAREPOINTOM

Automaticky prevádza dokumenty z knižníc SharePoint do prehľadávateľných súborov PDF.

• ODDEĽOVANIE DOKUMENTOV

Automaticky oddeľuje dokumenty na základe počtu stránok, prázdných stránok, čiarových kódov alebo skriptovania.

• FLEXIBILNÉ LICENCOVANIE A STANOVENIE CIEN

Ponúka modely licencovania pre akúkoľvek organizáciu alebo projekt, s možnosťou prispôsobiť sa ich potrebám.