FlowCap

Univerzálne riešenie pre prevod dokumentov do digitálnej podoby


FlowCap je komplexné univerzálne riešenie, ktoré umožňuje prevádzať papierové dokumenty do editovateľnej alebo prehľadávateľnej podoby a následne ich ukladať v digitálnych úložiskách alebo použiť v nadväzujúcich systémoch. S riešením FlowCap eliminujete prácne a časovo náročné prepisovanie papierových dokumentov do vašich firemných systémov a zároveň zvýšite efektivitu pri vyhľadávaní informácií.


FlowCap ponúka široké možnosti pre spracovanie fyzických i digitálnych dokumentov. Tie môžu byť po prevode automatizovane zasielané do preddefinovaných cieľových destinácií (sieťové zložky, e-maily, CRM a ERP systémy, ...) a doplnené o metadáta. Intuitívne ovládanie plne prepojiteľné s multifunkčnými zariadeniami Konica Minolta aj prepracovaná mobilná aplikácia umožňujú používateľom pohodlnú a rýchlu digitalizáciu papierových dokumentov. Vďaka flexibilite nasadenie môže riešenie fungovať tak v cloude, ako aj v prostredí IT infraštruktúry zákazníka.


Ako to funguje?

Ako to funguje?
                                

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Naša prepracovaná mobilná aplikácia dovoľuje používateľom digitalizovať dokumenty priamo v teréne – od účtov za drobný tovar alebo občerstvenie, cez niekoľkostránkové dokumenty vzťahujúce sa k výrobným činnostiam, po žiadosti a reklamácie servisných zásahov.
Metadáta, ako napríklad dátum, sumy a popisy, môžu byť jednoducho doplnené do skenovaných dokumentov alebo obrázkov. Všetko môže byť potom odoslané do preddefinovaného systému alebo úložiska v priebehu niekoľkých sekúnd.
Aplikácia je dostupná pre mobilné zariadenia so systémami Android a iOS.
 

   

ADMINISTRAČNÁ KONZOLA

FlowCap sa dá jednoducho administrovať prostredníctvom prehľadného a intuitívneho webového portálu.
Administrátor disponuje nielen správou aktívnych zariadení, ale aj správou používateľov (LDAP alebo vlastných implementovaných databáz) a konfigurácií workflow.

          

 

ZROZUMITEĽNÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Kombinácia využitia multifunkčných zariadení Konica Minolta a FlowCap je najjednoduchšou cestou ku konverzii papierových dokumentov do Wordu alebo Excelu bez nutnosti použiť akékoľvek ďalšie aplikácie alebo zariadenia. Papierové dokumenty sú jednoducho editovateľné bez nutnosti náročného manuálneho prepisu.
Vďaka výkonnému automatizovanému procesu sú dokumenty doručené do e-mailových schránok alebo dátových úložísk v priebehu niekoľkých sekúnd. FlowCap je tak ideálnym kandidátom na každodenné využitie vo vašej organizácii.

DYNAMICKÉ WORKFLOW

Požiadavky každej organizácie sú individuálne, preto aplikácia FlowCap disponuje funkciou individuálneho workflow. Táto funkcia umožní administrátorovi nastaviť jednotlivé procesy presne podľa požiadaviek organizácie od vstupu dokumentov cez jednotlivé kroky spracovania až po voľbu a nastavenie cieľovej destinácie. Workflow je možné tiež vyberať z prednastavených šablón alebo definovať interným systémom. Je napríklad možné vytvoriť workflow "Prichádzajúce faktúry", ktoré umožnia prostredníctvom tlačidla "Prichádzajúce faktúra" na displeji MFZ odoslať papierový dokument do určeného úložiska a zároveň ho už v priebehu skenovania doplniť o základné metadáta (kto a kedy naskenoval, suma, dodávateľ, a i. ).

OCR

Aplikácia FlowCap je vybavená integrovanou funkciou OCR* využívajúcu technológie spoločnosti ABBYY, ktorá je svetovou jednotkou v oblasti digitalizácie a vyťažovania.

 
*OCR, čiže optické rozpoznávanie znakov (z anglického Optical Character Recognition), je metóda, ktorá pomocou skenera umožňuje digitalizáciu tlačených textov, s ktorými potom možno pracovať ako s normálnym počítačovým textom. Počítačový program prevádza obraz buď automaticky, alebo sa musí naučiť rozpoznávať znaky.

APLIKÁCIA NA MIERU

Riešenie FlowCap kombinuje výhody hybridného nasadenia aplikácie v cloude a na serveri zákazníka. Z toho dôvodu je administrácia a nastavenie aplikáciemožné odkiaľkoľvek cez webový prehliadač. Používatelia ocenia využitie mobilnej aplikácie ajmimo firemnej siete bez VPN či odosielanie do cloudových úložísk. Samotné dokumenty zmultifunkčného zariadenia sú však spracovávané lokálne na serveri klienta, kvôli
efektivite a rýchlosti spracovania. Ak potrebujete z bezpečnostných dôvodovmať svoje dáta plne
pod kontrolou, FlowCap vyhovie i požiadavkám na čisto lokálnej inštalácii aj veľkého riešenia.

IT Administrátor ocení

IT Administrátor ocení
  • Prehľadnú a jednoduchú centrálnu administračnú konzolu (bez ohľadu na rozsah celého riešenia)
  • Ponuku vopred pripravených konektorov pre bežné firemné aplikácie
  • Podporu LDAP a AD
  • Podporu e-mailových protokolov

Príklady použitia

Príklady použitia

AUTOMATICKÁ DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV A ICH UKLADANIE

Digitalizácia dokumentov do prehľadávateľného (sPDF) alebo editovateľného formátu (Microsoft Office DOC, XLS, PPT) využíva jednoduchý workflow na zasielanie dokumentov priamo do e-mailu alebo ponúka ich uloženie v cloude.

DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV AKO PRÍPRAVA NA ICH ĎALŠIE SPRACOVANIE POMOCOU NEZÁVISLÝCH APLIKÁCIÍ OCR A NÁSLEDNÉ ULOŽENIE DO KORPORÁTNYCH SYSTÉMOV

Prevod fyzických faktúr do prehľadávateľného formátu (sPDF), prepojenie s nezávislým OCR na následnú extrakciu dát (dodávateľ, IČ, suma a pod.) a ich následné uloženie do OneDrive alebo do účtovných systémov.

ODOSIELANIE DOKUMENTOV DO PREDDEFINOVANÉHO FIREMNÉHO ÚLOŽISKA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Komplexné využitie na digitalizáciu a spracovanie dokumentácie dokumentov, fotografií atď.) pre servisné zásahy alebo vybavovanie reklamácií priamo v teréne pomocou mobilného telefónu alebo tabletu.
Dokumenty môžu mať metadáta priamo v aplikácii (napríklad identifikačné číslo zákazníka, číslo servisného zásahu a pod.), ktoré sa následne ukladajú alebo odosielajú na spracovanie spoločne s dokumentom.

Pozrite si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

Stiahnuť brožúru
FlowCap prospekt nahlad