Dispatcher Paragon


Efektívna kontrola nákladov a riadenie tlače


V dnešnej dobe sa každá organizácia (či už ide o malú spoločnosť,korporatívne prostredie, verejnú organizáciu alebo vzdelávacie zariadenie) usiluje o maximalizáciu transparentnosti a kontrolu svojich nákladov. Jedným z predpokladov je presný prehľad o všetkých tlačových operáciách pre prípadné rozúčtovanie nákladov na tlač podľa oddelení a jednotlivých užívateľov. Dispatcher Paragon od spoločnosti je tou pravou aplikáciou na tento účel.


Dispatcher Paragon Workflow

                      

Centrálne riadenie používateľov a úloh

Centrálne riadenie používateľov a úloh
 • Centralizované riadenie používateľov: individuálne používateľské prístupové práva k MFP k funkciám kopírovania, tlače, skenovania a faxovania je možné jednoducho a pohodlne centrálne spravovať.
 • Úlohy pre používateľský prístup: Správca môže prideliť používateľom rôzne úrovne prístupu k zariadeniu a funkciám zariadenia. Tieto úrovne sa dajú jednoducho spravovať na základe vytvorenia zodpovedajúcich používateľských úloh.
 • Centralizované riadenie overenia: Typy prihlásení užívateľa do zariadenia zahŕňajú overenie karty, užívateľské údaje a overenie PIN, pričom správca určí, ktorý typ overenia používateľa bude aktívny.

Podrobné reporty o výstupoch a nákladoch

Podrobné reporty o výstupoch a nákladoch
 • Webové reporty: Jednoduchá príprava podrobných prehľadov a flexibilných reportov, ktoré môžu zahŕňať všetky činnosti jednotlivých používateľov alebo používateľských skupín. To uľahčuje monitorovanie nákladov na každodennom, týždennom a mesačnom základe alebo za dlhšie časové obdobie.
 • Manažérske reporty: Zostavenie týchto hlásení, automaticky alebo na vyžiadanie, poskytuje vedeniu spoločnosti kompletný, prehľadne štruktúrovaný a zrozumiteľný prehľad s podrobnosťami o celkovom tlačovom prostredí.
 • Export portov: Export reportov do rôznych formátov pre uľahčenie a urýchlenie šírenia /zdieľania/ výsledkov.
 • Automatické reporty: Funkcia plánovania, ktorá automaticky generuje reporty v pravidelných intervaloch (mesačne, štvrťročne alebo ročne) pre podrobnejší prehľad

Riadenie rozpočtov a kvót

Riadenie rozpočtov a kvót
 • Jednoduché prideľovanie rozpočtu: Správca môže prideľovať individuálne rozpočty rôznym používateľom – čo uľahčuje obmedzenie tlačových činností konkrétnych používateľov pre udržanie kontroly nad nákladmi na tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie.
 • Pravidelné prerozdeľovanie rozpočtov: Rozpočty pridelené jednotlivým používateľom a používateľským skupinám sa dajú najlepšie riadiť prostredníctvom automatického prerozdeľovania alebo doplňovania v uvedených intervaloch. Vďaka tomu správca nemusí vykonávať rutinné úkony. Aj napriek tomu je stále možné vykonávať prerozdelenie alebo kvóty manuálne, čo umožňuje výkon občasných mimoriadnych tlačových úloh.
 • Platobný systém: Dispatcher Paragon ponúka rôzne pohodlné možnosti načítania na používateľské účty:
  • Načítanie pri pokladni: Obsluha pokladne dostane od používateľa peniaze, ktoré uloží na používateľský účet prostredníctvom aplikácie Dispatcher Paragon Cash Desk Management.
  • Samoobslužné načítanie: Prostredníctvom platobného zariadenia môžu používatelia ukladať hotovosť (mince a bankovky) priamo na svoj účet.
  • Načítanie kreditnej karty: Prostredníctvom PayPall alebo DIBS.

Účtovanie a monitorovanie tlače

Účtovanie a monitorovanie tlače
 • Účtovanie a monitorovanie tlače: Pre jednoduché zostavenie kompletnej histórie tlače môžu byť všetky tlačové úkony v sieti sledované v reálnom čase. Integrovaný terminál Dispatcher Paragon zaisťuje podrobné vyúčtovanie kopírovania, skenovania a faxovania (dostupné aj prostredníctvom externých terminálov).
 • Flexibilné prideľovanie zdrojov: Správca môže prideľovať používateľov ku konkrétnym nákladovým strediskám. Alternatívne si každý užívateľ môže pred tlačou individuálne zvoliť vhodné nákladové stredisko alebo projekt.
 • Individuálna kalkulácia ceny: Rôznym zariadeniam, nákladovým strediskám a užívateľom možno prideliť individuálne cenníky. Preto aj v prípade rôznorodej tlačovej infraštruktúry je možné pripraviť presnú kalkuláciu tlačových nákladov.
 • Sledovanie zariadení tretích strán: Sledovanie tlačových úloh môže zahŕňať tlačovú infraštruktúru celej firmy, t.j. je možné aj pri zariadeniach od inej spoločnosti než Konica Minolta.

Pozrite si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

Brožúra Dispatcher Paragon
Dispatcher Paragon brozura nahlad

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Potrebné pre priradenie príslušného obchodného zástupcu.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel. Plné znenie našich Zásad ochrany osobných údajov nájdete tu.
Mám záujem aj o ďalšie novinky zo sveta Konica Minolta:
Príležitostne zasielané informácie budú o aktuálnych produktoch a službách spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktoré sa týkajú Vašich osobných záujmov. Údaje budú spracované v súlade s Podmienkami používania.

Polia označené * sú povinné!

Poznámka - vaše aktuálne nastavenie cookies vás vylúčia z prijímania propagačných noviniek e -mail! Chcete -Li tieto aktualizácie povoliť, aktualizujte nastavenia cookies.