Automatizace firemních procesů


Snadným řešením je snadno ovladatelná platforma pro řízení, digitalizaci a automatizaci procesů . Taková platforma vám poskytuje vše, co potřebujete k vytvoření výkonných procesních aplikací zaměřených na efektivní delegování úkolů a výměnu informací mezi lidmi a systémy. S její pomocí vytvoříte komplexní aplikace sestávající obvykle z pracovního postupu, formulářů, systémové a aplikační integrace a sestav. To vše bez znalosti programování.


Správné řešení poskytuje snadno použitelné nástroje, které urychlují vytváření řešení a umožňují spolupráci celé škály uživatelů s různými technickými znalostmi. Navíc umožňuje sestavovat nová řešení na základě již existujících konektorů či objektů. Konica Minolta Vám tak pomůže vaší firmě pružněji a agilněji reagovat na měnící se potřeby zákazníků a zaměstnanců.

 

Vše je vizuální. Vše je deklarativní. Vše je opakovaně použitelné.


PRACOVNÍ PROCESY

Digitalizujte pracovní procesy za použití přehledného a uživatelsky přívětivého grafického editoru. Bez ohledu na to, jak jednoduché nebo jak komplexní jsou. Bez jediného řádku kódu.

 

Řiďte procesy napříč lidmi a systémy. Integrujte podnikové aplikace jako SharePoint a DocuSign k zajištění hladkého průběhu životního cyklu dokumentů – od jejich vytvoření, přes schválení a uložení, až po skartaci. Grafický editor je doplněn asistentem, který s vytvářením pracovního procesu uživateli aktivně pomáhá a navádí jej tak, aby vytvořený proces byl naprosto bezchybný. Nezáleží na to, jak komplexní je váš pracovní postup. Přidávejte opakování, nastavujte paralelní cesty, definujte termíny. Vylepšený editor pro konfiguraci pravidel umožňuje přidávání pravidel a obchodní logiky do pracovních postupů snáze a mnohem dynamičtěji. Dokonce i složitá pravidla tak lze přidat bez programování.

 

INTEGRACE

Integrační technologie umožňuje efektivní propojení ostatních vnitropodnikových systémů do procesních aplikací. Propojte klíčové aplikace, bez ohledu na to, běží-li na vašich serverech nebo jsou v cloudu, a užijte si novou uživatelskou zkušenost.

 

Integrujte vaše procesní aplikace prostřednictvím přehledného vizuálního rozhraní s dalšími podnikovými systémy a aplikacemi pomocí API, webových služeb nebo dokonce předdefinovaných konektorů (DocuSign, Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP, Microsoft SharePoint apod.). Platforma je zároveň ideálním nástrojem, jež vám umožní standardizovaně propojit svět cloudových služeb a on-premise aplikací. Vytvořte integrační bod jednou a poté jej znovu používejte ve všech vašich pracovních postupech, formulářích a sestavách. Platforma podporuje standardní autentifikační mechanismy a respektuje přístupová práva nastavená v připojených aplikacích. Můžete si tak být jisti, že každý vidí vždy jen ta data, na něž má oprávnění.

 

FORMULÁŘE

Pomocí nástroje pro online tvorbu formulářů vytvořte a připojte formuláře ke svým pracovním postupům a podnikovým datům. Jsou plně responsivní a budou se tak vždy ideálně zobrazovat – na jakémkoliv zařízení, za jakýchkoliv podmínek. Dokonce i tehdy, nemáte-li internetové připojení.

 

Nástroj pro online tvorbu formulářů obsahuje množství ovládacích prvků, jež je možno ve formulářích použít. Přizpůsobte si je snadno pomocí obrázků či barevného kódování založeného na logice formuláře. Formuláře mohou být velmi komplexní, bez kompromisu mezi funkčností, uživatelským komfortem a časovou náročností na vývoj. Jednoduše lze agregovat data z více podnikových systémů do jediného snadno použitelného rozhraní – umožňují tak zobrazení nebo úpravu dat v podnikových systémech přímo z vašich formulářů. Doplňte formuláře o pravidla a validační mechanismy a zabraňte tak nesrovnalostem ve vašich aplikacích.

 

ANALÝZY

Získejte přehled o využití aplikací a jejich zapojení v reálném čase, identifikujte slabá místa a ptimalizujte své procesy. Tyto metriky jsou rozhodující pro to, aby byly vaše týmy a vaše podnikání co nejefektivnější.

 

Standardní procesní metriky sledují například počet pracovních procesů, jak dlouho trvá dokončení každého procesu a další. Tato funkce poskytuje správcům procesů i koncovým uživatelům přehled o stavu každého pracovního procesu v reálném čase. Data z reportů je možno analyzovat i prostřednictvím nástrojů Business Intelligence, například Microsoft PowerBI či Tableau. Použijte online návrháře formulářů k sestavení přizpůsobených přehledů, které spojují procesní metriky a data o podnikání (LOB) do jediného dashboardu. Do podoby reportů samozřejmě můžete jednoduše vizualizovat i data z aplikací a použít je například ve formuláři, kde mohou usnadnit rozhodování schvalovateli.

 

Jedna platforma. Dvě možnosti nasazení.


Cloudová služba

  • Žádná drahá infrastruktura nebo údržba.

  • Každodenní operace, zabezpečení a aktualizace jsou zpracovávány společností NINTEX.

  • Plně škálovatelné řešení poroste s vaším podnikáním.

  • Zachovává prvotřídní průmyslové standardy a certifikace.

  • Aktualizace platformy probíhají bez odstávek.

Provoz vlastní platformy

  • Flexibilní technologie on-premise, ideální řešení pro vysoce regulovaná odvětví.

  • Poskytněte uživatelům specifické úrovně přístupu s velmi podrobným zabezpečením.

  • Nasaďte do on-premise nebo ve vašem soukromém cloudu – s plnou kontrolou nad opravami, aktualizacemi, zálohami a zabezpečením.

Začněte rychleji s předem vytvořenými aplikacemi


Od nápadu k aplikaci, opravdu rychle.

 

Předem vytvořené aplikace SmartStarters pokrývají širokou škálu případů použití napříč všemi odděleními v organizaci. 
 

Nástupy a výstupy zaměstnanců, žádosti o školení, změnové požadavky

Evidence prodejních příležitostí, přehled zákaznických dotazů

Tvorba a evidence smluv, správa reklamací, požadavky na servisní služby

Přehled majetku, správa dodavatelů, revize dokumentů, správa úkolů.

 
 
 


 

Produktová brožura K2

Stáhnout
K2 brožura - řízení procesů