YSoft SafeQ


Chráni podnikové dáta prostredníctvom riadeného prístupu a sledovania úloh.


Zabezpečenie a ochrana dát patria medzi najdôležitejšie výzvy, ktorým čelia firmy a podnikové prostredia zo všetkých odvetviach. Neriadený prístup k zariadeniam spoločnosti a tiež k citlivým a dôverným informáciám naďalej predstavuje závažné riziko. Riešenie YSoft SafeQ Print Management veľmi výrazne znižuje toto aj ďalšie nebezpečenstvo, pretože umožňuje sledovať všetky operácie súvisiace s tlačou, kopírovaním a skenovaním a centrálne riadiť a obmedzovať prístup používateľov k tlačovým zariadeniam. Zásluhou kombinácie funkcií na zabezpečenie tlače, riadenie prístupu k zariadeniam a zabezpečenie dokumentov umožňuje riešenie SafeQ jednoducho definovať jednoznačné pravidlá prístupu používateľov a centrálne sledovanie aktivít používateľov, takže efektívne zodpovedá požiadavkám firiem na zabezpečenie.


YSoft SafeQ workflow

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Zabezpečenie tlače

  • Správcom riadený prístup používateľov
  • Zabezpečená tlač úloh
  • Follow-me printing

Riadenie prístupu k zariadeniam

  • Overovanie pomocou identifikačnej karty
  • Overovanie prostredníctvom kódu PIN
  • Overovanie prostredníctvom používateľského mena a hesla

Zabezpečenie dokumentov

  • Zabezpečený prístup k osobným dokumentom
  • Šifrovanie dokumentov

Zaobstarajte si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

YSoft SafeQ brožúra