YSoft SafeQ


Udržiava tlač a tlačové náklady pod kontrolou.


Podnikové prostredia si všeoobecne vyžadujú presný prehľad o tlačových operáciách a nákladoch na tlač, aby bolo možné zaistiť súlad s rozpočtami a zabrániť zvyšovaniu nákladov na tlač. Väčšina vzdelávacích a verejných organizácií, rovnako ako spoločností, ktoré pracujú na projektoch, chce tiež spätne účtovať náklady na tlač jednotlivým používateľom. Dokonalou odpoveďou na všetky tieto potreby je riešenie YSoft SafeQ Print Management, ktoré zaisťuje požadovanú zvýšenú transparentnosť. Ako praktický nástroj komplexnej správy používateľov a nákladov poskytuje riešenie SafeQ centrálnu správu používateľov a rolí, zjednodušuje priraďovanie nákladov a kreditný systém, zahŕňa funkcie na správu rozpočtov a kvót a podporuje vytváranie podrobných správ o výstupoch a nákladoch.


YSoft SafeQ workflow

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Centrálna správa používateľov a rolí

 • Centralizovaná správa používateľov
 • Šablóny oprávnení
 • Centralizovaná správa overovania

Priraďovanie nákladov a kreditný systém

 • Účtovanie a monitorovanie tlače
 • Automatické sledovanie
 • Sledovanie zariadení tretích strán
 • Individuálna cenová kalkulácia
 • Flexibilné rozdelenie nákladov
 • Monitoring lokálnych tlačiarní

Správa rozpočtov a kvót

 • Jednoduché priraďovanie rozpočtu
 • Periodický reset rozpočtov
  • Doplnenie prostriedkov prostredníctvom pokladne
  • Samostatné doplnenie kreditu
  • Dobíjanie prostriedkov kreditnou kartou

Vytváranie podrobných reportov o nákladoch a výnosoch

 • Webové reporty
 • Management reports
 • Export reportov
 • Automatické reporty

Zaobstarajte si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

YSoft SafeQ brožúra