Vzdialené monitorovanie a správa

Zamerajte sa na úlohy, na ktorých vám záleží, a nechajte nás postarať sa o vaše IT

Odstráňte problémy s monitorovaním a správou.


Spoločnosti – najmä malé a stredné podniky, majú často ťažkosti so správou celého IT prostredia, pretože na ňu vynakladajú príliš veľa vlastných zdrojov. Ak sa to robí správne, môže to byť nákladné. Splnenie regulačných a bezpečnostných požiadaviek si vyžaduje odborné technické znalosti a špecializované oddelenie. Ako sa vaše podnikanie rozrastá, správa všetkých serverov, databáz, sieťových technológií a pracovných staníc sa môže stať prekážkou, najmä ak sa zohľadní zložitosť podnikového prostredia.

Diaľkové monitorovanie a správa zvyčajne nie sú jediným problémom – ide o čas, zručnosti a znalosti potrebné na efektívne riadenie podnikového prostredia.


Prečo sú monitorovanie a správa také dôležité?

Vaše podnikanie závisí od serverov, pracovných staníc, siete a zariadení, ktoré fungujú vždy bezchybne. Ak niektorý z týchto systémov zlyhá, hrozia potenciálne závažné finančné riziká, a to ešte nehovoríme o strate údajov. Nepretržité sledovanie prostredia a strategické prideľovanie technologických prostriedkov si vyžaduje čas (ktorý pravdepodobne nemáte). Spoločnosť Konica Minolta vám s tým však môže pomôcť.


Ako vám môže spoločnosť Konica Minolta pomôcť získať drahocenný čas, aby ste sa mohli sústrediť na váš biznis?


Uvažovali ste o zverení monitorovania a správy serverov a sieťovej infraštruktúry externému poskytovateľovi?

Naši odborníci v spoločnosti Konica Minolta sa môžu starať o kľúčové aspekty vašej firemnej infraštruktúry a výrazne zlepšiť výkonnosť spoločnosti. Naše tímy skúsených a kvalifikovaných profesionálov v oblasti IT nasadia agenta na vzdialený monitoring, ktorý umožňuje aktívne identifikovať a následne vyriešiť všetky potenciálne problémy.


Môžeme vám pomôcť ušetriť čas a zamerať sa na hlavné pracovné činnosti, pričom sa budeme starať o vaše kritické obchodné systémy.

Vzdialené monitorovanie a správa

Vzdialené monitorovanie a správa

Vaše výhody

Naše  služby  ponúkajú centralizované monitorovanie a správu celého systému vrátane hardvéru servera, úložného priestoru, aplikácií poskytovaných spoločnosťou Konica Minolta, operačných systémov a súvisiacej sieťovej infraštruktúry. Táto služba je navrhnutá tak, aby zabezpečila, že všetka infraštruktúra, ktorú nasadzujete, zostane vhodná na daný účel a plne schopná podporovať prevádzkové požiadavky vášho podnikania. Už viac nemusíte klásť dôraz na vykonávanie aktualizácií pre celé prostredie na pracovisku, všetko riadi spoločnosť Konica Minolta. Napríklad, všetky komponenty zariadenia Workplace Hub sa neustále monitorujú – komplexná podpora pre vaše podnikanie. 


Aktívnou identifikáciou potenciálnych problémov skôr, než sa prejavia, pomáha spoločnosť Konica Minolta zvyšovať spoľahlivosť prevádzkových činností. Zložité, kritické alebo časovo náročné úlohy sa stávajú minulosťou, preto sa môžete plne sústrediť na rozvíjanie svojho podnikania. Dosiahnite optimálnu produktivitu a minimalizujte prestoje systému pomocou služby RMM od spoločnosti Konica Minolta. 

Hardvér
hardware icon
Tlačové hardvérové zariadenia od spoločnosti Konica Minolta

Hľadáte maximálny výkon digitálnej tlače? Práve ste ho našli. Hardvér spoločnosti Konica Minolta na tlač vo výrobe a v kancelárii predstavuje štandard v odvetví. Zariadenia ponúkajú revolučnú kvalitu farebných obrázkov, ultra vysokorýchlostný čiernobiely výstup, možnosti dokončovania v rámci procesu na profesionálnej úrovni, ktoré spĺňajú komplexné špecifikácie pracovných úloh a pod. Bez ohľadu na veľkosť alebo oblasť špecializácie vašej spoločnosti vám náš tlačový hardvér umožňuje budovať tlačovú infraštruktúru, spravovať digitálny obsah, zavádzať najmodernejšie meracie nástroje a skúmať ďalšie riešenia zamerané na absolútnu zmenu pracovných postupov.

Softvér
software icon
Softvérové produkty od spoločnosti Konica Minolta

Preskúmajte nespočetné množstvo rôznych spôsobov, ako by softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta mohli zlepšiť vaše prevádzky. Spoločnosť Konica Minolta rieši problémy vašej spoločnosti, prepája rôzne pracovné štýly a ponúka softvérové riešenia vyhovujúce potrebám príslušného odvetvia. Konica Minolta za každých okolností uprednostňuje vaše potreby a spĺňa softvérové požiadavky aj tých najnáročnejších svetových organizácií. Pomocou tohto systému môžete regulovať náklady na akýkoľvek tlačený alebo kopírovaný výstup, vytvárať pokročilé bezpečnostné opatrenia, aby sa citlivé dokumenty nedostali do neautorizovaných rúk a pod.

Služby
service icon
Sme vám vždy k službám

Náš skúsený, kvalifikovaný odborný personál vám odpovie na všetky otázky a ukáže vám, ako s produktom pracovať. Naše služby fungujú vo váš prospech v rámci podporného systému navrhnutého tak, aby vám a vašej spoločnosti poskytli plné výhody vyplývajúce z daných riešení. Ponúkame celý rad rôznych služieb vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré spájajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, riadenie pracovných postupov s dôrazom na zníženie výdavkov na dokumenty a inteligentné bezpečnostné služby, aby bola vaša firma v bezpečí.

Dosiahnite väčšiu spoľahlivosť, vyššiu dostupnosť – a nižšie náklady

Služba vzdialenej správy RMS (Remote Management Service ) je navrhnutá tak, aby pomáhala riešiť neustále sa zvyšujúcu potrebou spravovať infraštruktúru IT potrebnú na efektívne fungovanie podnikania. 


Rovnako ako v prípade služby RMS, agent vzdialeného monitorovania podporujúci vykonávanie RMS bude zhromažďovať iba potrebné údaje, napríklad informácie týkajúce sa vašich systémov a výkonu. 


Dodržiavame prísne administratívne, fyzické a technické bezpečnostné opatrenia s cieľom ochrániť bezpečnosť a dôverný charakter údajov a naše dátové centrá dosiahli najvyššiu úroveň bezpečnostnej certifikácie akceptovanej podľa zákona Spojených štátov Sarbanes-Oxley – na základe nezávislého auditu na úrovni SAS70 typu II. 


Údaje získané týmto spôsobom sú prístupné prostredníctvom informačného panela, aby sme mohli plniť svoje povinnosti v oblasti služieb a naše záväzky v oblasti technickej podpory.

   

   

Ikona funkcií

Zálohovacie a antivírusové služby

Funkcia mobilného pripojenia

Komplexný audit zistených problémov a akýchkoľvek zásahov spoločnosti Konica Minolta

Ikona produktivity

Služby správy

Ikona funkcie dotyku

Voliteľné riešenie problémov od špecialistov technickej podpory spoločnosti Konica Minolta

Ikona funkcie dotyku

Špecifické monitorovacie služby pre servery a aplikácie

Ikona produktivity

Predvídateľný výkon služieb a pravidelne zobrazovanie výkonu

Ikona funkcie kvality

Aktívne monitorovanie infraštruktúry pomáha identifikovať a riešiť potenciálne problémy skôr, než sa z nich stanú skutočné problémy

Speed feature icon

Monitorovanie serverov a aplikácií v reálnom čase

ikona funkcie prispôsobenia

Služby kontroly stavu servera

Speed feature icon

Podpora interných zdrojov vám umožní ušetriť čas a zamerať sa na svoje hlavné pracovné činnosti

Riešenia vzdialeného monitorovania a správy spoločnosti Konica Minolta sú nakonfigurované tak, aby vyhovovali vašim konkrétnym obchodným potrebám. To znamená, že môžete bezpečne nasadiť riešenia kritických misií a užiť si pokoj, ktorý vychádza z poznania, že spoločnosť Konica Minolta spravuje vašu infraštruktúru až po úroveň aplikácií. Kontaktujte nás ešte dnes a získajte viac informácií o našich riešeniach pre vzdialené monitorovanie a správu!