PLÁNOVANIE DOCHÁDZKY NA KLIK

PLÁNOVANIE DOCHÁDZKY NA KLIK

PLÁNOVANIE DOCHÁDZKY NA KLIK

Mestská polícia Veľký Krtíš sa stará o zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany životného prostredia vmeste. Táto inštitúcia prevádzkuje Monitorovací kamerový systém mesta Veľký Krtíš, kde pracuje 6 operátorov, ktorí sa o monitorovací systém starajú.


PROBLÉM, KTORÝ CHCEL ZÁKAZNÍK RIEŠIŤ

Inštitúcia Mestskej polície Veľký Krtíš sa zaujímala o systém, ktorý by im sprehľadnil a uľahčil prácu pri plánovaní, evidovaní a kontrole dochádzky zamestnancov. Cieľom bolo celý proces zefektívniť a zmodernizovať. Predchádzajúci systém dochádzky bol vedený iba v excelovskej tabuľke, ktorá sa musela vždy vytlačiť a bolo preto zložité udržať poriadok a kontrolu nad zmenami.

 

AKÉ RIEŠENIE SME ZÁKAZNÍKOVI PONÚKLI?


Produkt: Digitálny dochádzkový systém 

Zákazníkovi sme poskytli cloudovú verziu programu, riešenú prostredníctvom multifunkčného zariadenia Konica Minolta. Výhodou je práca odkiaľkoľvek – podmienkou je iba prístup do cloudu. 
 

Pracovné zmeny má klient rozvrhnuté v trojzmennom režime. Hlavnou výhodou používania elektronickej dochádzky je pre klienta možnosť plánovať rozpis zmien na pár klikov s dostatočným predstihom. Z hľadiska zákonníka práce treba myslieť na veľa vecí, ako je napríklad dodržiavať to, aby jeden zamestnanec nemal dve nočné zmeny za sebou.
 

S novým systémom už odpadá nutnosť prepočítavania časov – stačí do programu stanoviť podmienky a systém sa sám stráži, kto na zmenu nastúpiť môže a kto nie.

Pre väčšiu prehľadnosť zákazník využíva aj farebne odlíšené jednotlivé typy zmien a prerušení pracovného režimu. Zákazník oceňuje ľahkú orientáciu v rozpisoch v prípade nahradenia zmeny.

Takto spracované mesačné plány sú prehľadné tak pre zamestnancov, nadriadených, ako aj pre personalistu. Do dochádzkového systému sa klient prihlasuje jednoducho pomocou čipu alebo priamym prihlásením cez meno a heslo zamestnanca.

 

PRÍNOSY DODANÉHO RIEŠENIA


prehľadnosť      ľahká orientácia      uľahčenie plánovania práce      jednoduchá kontrola
 

  • Možnosť platby vmesačných splátkach
  • Prístup kdochádzke v cloude z viacerých zariadení
  • Automatická aktualizácia a zálohovanie
  • Zaškolenie v rámci jedného dňa
  • Jednoduchý spôsob prihlasovania

quotation marks

Marcela Orthová

Zástupkyňa veliteľa Mestskej polície Veľký Krtíš

„Vďaka dochádzkovému systému Konica Minolta ušetrím mesačne približne 30 hodín práce. Najväčšou výhodou využívania elektronickej dochádzky je pre nás rýchle a jednoduché plánovanie rozpisov trojzmennej služby pre pracovníkov Monitorovacieho kamerového systému mesta Veľký Krtíš. Pre zlepšenie prehľadnosti máme farebne odlíšené jednotlivé druhy zmien a prerušení podľa pracovného režimu a vytvorený manažérsky report podľa našich požiadaviek.“