Konica Minolta k vojne medzi Ruskom a Ukrajinou

| 6 marca 2022

Vyjadrenie Konica Minolta k aktuálnej situácii.


Srdce Európy zasiahla devastujúca a zavrhnutiahodná vojna. Ako spoločnosť Konica Minolta odsudzujeme akýkoľvek akt násilia. 

Prirodzene tiež dodržiavame sankcie, ktoré na Rusko uvalilo svetové spoločenstvo, Európska únia, USA a Japonsko. Kvôli sankciám pre finančný sektor a vnútorným opatreniam ruskej vlády boli pozastavené platby medzi našou európskou centrálou a spoločnosťou Konica Minolta Business Solutions Russia. Mrzí nás, že táto situácia môže mať dopad na našich kolegov v Rusku, ale dúfame, že pochopia nutnosť daných opatrení. Zároveň je nám tiež veľmi ľúto, že táto situácia môže ovplyvniť aj vaše podnikanie. 

Myslíme tiež na našich kolegov na Ukrajine, ktorí každý deň čelia hrozným situáciám, o ktorých sa dozvedáme nielen z médií, ale aj z ich správ. Zabezpečujeme pre nich pomoc - so začiatkom vojny sme vytvorili československý krízový tím, ktorý koordinuje a zaisťuje predovšetkým ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, finančnú výpomoc i psychologickú starostlivosť pre našich ukrajinských kolegov a ich rodiny. Na všetkých týchto aktivitách sa podieľajú naši kolegovia z rôznych zastúpení. Podobne sa k situácii postavili aj naše zahraničné pobočky v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku i ďalších európskych štátoch. Všetkým zapojeným kolegom týmto veľmi ďakujeme za ich pomoc.