Konica Minolta posilňuje informačnú bezpečnosť a opatrenia v súlade s medzinárodnými štandardmi

| 2 mája 2024

Aktuálny vývoj vo svete a komplikované prostredie bezpečnostných hrozieb čoraz viac ovplyvňujú obchodné rozhodnutia, stratégie aj povesť firiem. Z týchto dôvodov Konica Minolta neustále posilňuje svoje bezpečnostné opatrenia na ochranu zamestnancov, zákazníkov, akcionárov a ďalších zainteresovaných strán v súlade s požiadavkami a odporúčaniami ISO/IEC 27001.


Vďaka týmto opatreniam spoločnosť Konica Minolta zabezpečuje spoľahlivú ochranu firemných informácií a minimalizuje kybernetické riziká spojené s ich prípadnou stratou alebo zneužitím. 

 
Ako moderná technologická spoločnosť hľadiaca do budúcnosti zaisťuje týmito osvedčenými bezpečnostnými postupmi plynulý priebeh všetkých firemných a obchodných procesov bez akéhokoľvek prerušenia. 

 
Konica Minolta sa zaväzuje k maximálnej ochrane dát svojich klientov a poskytovaniu kvalitných a bezpečných produktov a nástrojov na ich bezpečnú prácu v súlade s medzinárodnými štandardmi. 

 
Ďakujeme zákazníkom za ich dôveru a zamestnancom za každodenné nasadenie pri dosahovaní cieľov v oblasti bezpečnosti informácií!